पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा अधिकृत माहिती 2021

पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा अधिकृत माहिती 2021-पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा अधिकृत वेबसाइट 2021

पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा अधिकृत वेबसाइट

पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा अधिकृत माहिती

शैक्षणिक अर्हता

खाली नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता जाहिरातीच्या दिनांकास प्रमाणपत्रासहीत पुर्ण धारण करणे आवश्यक आहे.

1.पशुधन पर्यवेक्षक

 • वय १८ वर्ष ३८ वर्षे
 • उमेदवार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शालांत परिक्षा ( इयत्ता १० वी ) (एस.एस.सी) उत्तीर्ण झालेला असावा आणि
 • पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने चालविलेला किंवा महाराष्ट्र राज्यातील संविधानिक कृषि विद्यापीठाने चालविलेला किंवा महाराष्ट्र राज्यातील समतुल्य विद्यापीठाने चालविलेला पशुधन पर्यवेक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केलेला असावा, किंवा
 • महाराष्ट्र राज्याच्या तंत्रशिक्षण परिक्षा मंडळामार्फत किंवा महाराष्ट्र राज्यातील सांविधानिक कृषि विद्यापीठाने किंवा महाराष्ट्र राज्यातील समतुल्य विद्यापीठाने चालविलेला दोन वर्षाचा दुग्धव्यवसाय व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केलेला असावा, किंवा
 • महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांच्यामार्फत चालविण्यात येणारा दोन वर्षाचा पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केलेला असावा, किंवा
 • महाराष्ट्र राज्यातील संविधानिक कृषि विद्यापीठाची किंवा त्यास समतुल्य | विद्यापीठाची बी.व्ही.एस.सी. किंवा बी.व्ही.एस.सी. अँड अॅनिमल हजबंड्री ही पदवी धारण केलेली असावी

2.परिचर (गट-ड)

 • वय १८ वर्ष ३८ वर्षे
 • उमेदवार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शालांत परिक्षा (एस.एस.सी) उत्तीर्ण झालेला असावा. (सामान्य प्रशासन अधिसूचना दिनांक ६ जून, २०१७, गट-ड पदाचे (सेवा प्रवेश) नियम २०१७ नुसार)

वयोमर्यादेतील सवलत

वयोमर्यादेकरीता उमेदवाराचे वय हे जाहिरातीच्या दिनांकास असणारे वय विचारात घेतले जाईल.

 • खुला / सर्वसाधारण प्रवर्ग ३८ वर्ष (शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.४०४/कार्पा १२ दि.२५.०४.२०१६)
 • मागासवर्गीय उमेदवार ४३ वर्ष (शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.४०४/ कार्या. १२ दि. २५.०४.२०१६)

वेतनश्रेणी

 • पशुधन पर्यवेक्षक (गट-क) रु.५२००-२०२०० + ग्रेड वेतन रु. २४००/
 • परिचर (गट-ड) रु.४४४०७४४० + ग्रेड वेतन रु. १३००/

Official Website

Click Here

माहितीलिंक
महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभाग भरती परीक्षा संपूर्ण माहितीमाहिती पहा
महाराष्ट्र पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा संपूर्ण जिल्ह्यातील जाहिरातीडाउनलोड करा
पशूसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा हॉल तिकीट डाउनलोड कराडाउनलोड करा
महाराष्ट्र पशुसंवर्धन परिचर भरती अभ्यासक्रम डाउनलोड कराडाउनलोड करा
पशुधन पर्यवेक्षक अभ्यासक्रम २०२० डाउनलोडडाउनलोड करा
महाराष्ट्र पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा ऑनलाइन टेस्ट सोडवाटेस्ट सोडवा
पशूसंवर्धन विभाग तांत्रिक प्रश्न ऑनलाइन टेस्ट सिरिजटेस्ट सोडवा
पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा प्रश्नपत्रिका डाउनलोड कराडाउनलोड करा
पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा सराव प्रश्नसंच सोडवाडाउनलोड करा
पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा अभ्यास नियोजनविडियो पहा
पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा अभ्यास विडियोविडियो पहा
पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा APPमाहिती पहा
पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा वेबसाइटवेबसाइट पहा
पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा पुस्तक यादीमाहिती पहा
पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा नोट्सडाउनलोड करा
पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा प्रश्नपत्रिका विश्लेषण विडियोडाउनलोड करा

About Suraj Patil

Check Also

पशू सर्वधन विभागात परिचर पदाची 3000 भरती

पशू सर्वधन विभागात मोठी अपडेट पशू संवर्धन विभाग परिचर पदासाठी खुस खबर आली आहे , …

Pashusavardhan Parichar Bharti Exam Syllabus Download

Pashusavardhan Parichar Bharti Exam Syllabus Download ST Mahamandal Bharti Exam Syllabus Download Pashusavardhan Parichar Bharti …

पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक भरती परीक्षा संपूर्ण माहिती

पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक भरती परीक्षा संपूर्ण माहिती, Pashusavardhan Paryavekshak Bharti Exam information पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक भरती परीक्षा …

Contact Us / Leave a Reply