राष्ट्रीय उत्पन्न

राष्ट्रीय उत्पन्न

admin

राष्ट्रीय उत्पन्न

उत्पन्नाचे प्रकार –

राष्ट्रीय उत्पनाच्या मोजमापाच्या दृष्टीने उत्पन्नाचे दोन प्रकार आहेत

१. घटक उत्पन्न – भूमी, श्रम, भांडवल व उद्योजगता हे चार उत्पन्नाचे घटक मानले जातात. उत्पादनाच्या घटकाच्या मालकांना प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नाला ‘घटक उत्पन्न’ असे म्हणतात. उदाहरणार्थ- भूमी मालकाला खंड, कामगाराला मजुरी, भांडवल मालकाला व्याज, उद्योजाकाला नफा, इत्यादी.

२. गैर-घटक उत्पन्न – काही प्रकारचे उत्पन्न कोणत्याही प्रकारचे काम/त्याग न करता प्राप्त होते, त्यास ‘गैर-घटक उत्पन्न’ म्हणतात. याला ‘हस्तांतरित उत्पन्न’ असेही म्हणतात. उदाहरणार्थ- भेट, देणग्या, डोनेशन, धर्मादायिक देणग्या, कर, दंड, इत्यादी.

राष्ट्रीय उत्पन्न मोजताना फक्त घटक उत्पन्नच विचारात घेतले जाते.

काही महत्वाच्या व्याख्या –

 • भारताचे आर्थिक प्रक्षेत्र = भारताचे भौगोलिक क्षेत्र + भारताची परदेशातील दूतावास व संबंधित सरकारी कार्यालये – भारतातील सर्व परदेशी दूतावास व आंतरराष्ट्रीय संघटनांची कार्यालये
 • मध्यमवर्ती वस्तू – एका उत्पादन संस्थेने दुसऱ्या उत्पादन संस्थेकडून पुनर्विक्रीसाठी खरेदी केलेल्या सर्व वस्तूंना ‘मध्यमवर्ती वस्तू’ म्हटले जाते. उदाहरणार्थ- पीठ विक्री करणाऱ्या गिरणीने विकत घेतलेला गहू हा गीरानिसाठी मध्यमवर्ती वस्तू असेल.
 • अंतिम वस्तू – अशा सर्व वस्तू व सेवा ज्यांची खरेदी उपभोगासाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी केली जाते, मात्र पुनर्विक्रीसाठी नाही त्यांना ‘अंतिम वस्तू’ म्हणतात. उदाहरणार्थ- यंत्रे, उपकरणे, वाहने
 • मूल्यवर्धित = प्रदान मूल्य – मध्यमवर्ती खर्च
 • स्थूल मूल्यवर्धित (Gross value added) = घसारा वजा न करता मोजलेले मूल्यवर्धित
 • निव्वळ मूल्यवर्धित (Net value added) = स्थूल मूल्यवर्धित – घसारा
 • बाजारभाव = खरेदीदार ज्या किंमतीला उत्पादन संस्थेकडून वस्तू किंवा सेवा विकत घेतात ती किंमत.
 • घटक किंमत = बाजारभाव – अप्रत्यक्ष कर + अनुदाने

देशांतर्गत उत्पाद –

१. स्थूल देशांतर्गत उत्पाद, बाजारभावाला मोजलेले (GDP at market price) = सर्व उत्पादन संस्थांच्या स्थूल मुल्यवर्धीतांची बेरीज

२. निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद, बाजारभावाला मोजलेले (NDP at market price) = स्थूल देशांतर्गत उत्पाद – घसारा

३. स्थूल देशांतर्गत उत्पाद, घटक किमतीला मोजलेले (GDP at factor cost) =स्थूल देशांतर्गत उत्पाद, बाजारभावाला मोजलेले – अप्रत्यक्ष कर + अनुदाने

४. निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद, घटक किमतीला मोजलेले (NDP at factor cost) = निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद, बाजारभावाला मोजलेले – अप्रत्यक्ष कर + अनुदाने

राष्ट्रीय उत्पाद –

 • स्थूल राष्ट्रीय उत्पाद = स्थूल देशांतर्गत उत्पाद + परदेशातून प्राप्त निव्वळ घटक उत्पन्न
 • निव्वळ राष्ट्रीय उत्पाद = निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद + परदेशातून प्राप्त निव्वळ घटक उत्पन्न
 • राष्ट्रीय उत्पन्न = स्थूल देशांतर्गत उत्पाद, बाजारभावाला मोजलेले – घसारा – अप्रत्यक्ष कर + अनुदाने + परदेशातून प्राप्त निव्वळ घटक उत्पन्न.
 • घटक किंमतींना मोजलेल्या निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादालाच देशाचे वास्तव ‘राष्ट्रीय उत्पन्न’ म्हणून संबोधले जाते.

राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धती –

१. उत्पादन पद्धत/ मूल्यवर्धित पद्धत (Value Added Method/Production Method) – यात देशाच्या आर्थिक प्रक्षेत्रातील सर्व उत्पादन संस्थांच्या मुल्यवर्धीतांची बेरीज केली जाते. हे राष्ट्रीय उत्पन्न बाजारभावाला मोजलेले असते.

२. उत्पन्न / आय पद्धत (Income method) – यात राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप उत्पादनाच्या घटकांच्या मालकांना प्राप्त होणाऱ्या घटक उत्पन्नाच्या आधारावर केली जाते. हे राष्ट्रीय उत्पन्न घटक किमतींना मोजलेले असते.

३. खर्च पद्धत (Expenditure method) – यात वस्तू व सेवा विकत घेण्यासाठी केलेल्या खर्चाची (उपभोग व गुंतवणूक खर्च) बेरीज केली जाते. खर्च पद्धतीने स्थूल देशांतर्गत उत्पाद = खाजगी अंतिम उपभोग खर्च (C) + सरकारी अंतिम उपभोग खर्च (G) + स्थूल देशांतर्गत भांडवल निर्मिती (I) + निव्वळ निर्यात (X-M)

अर्थशास्त्र महत्वाच्या नोट्स डाउनलोड करा

सर्व विषयाचे सराव प्रश्नसंच डाउनलोड करा

Mpsc मोफत ऑनलाइन टेस्ट सिरिज Join Now

नवीन सरकारी नोकरी अपडेट्स Visit Now

About Prithviraj Gaikwad

Check Also

पहिली पंचवार्षिक योजना

पहिली पंचवार्षिक योजना फ्री जॉब अलर्ट App डाउनलोड करा फ्री जॉब अलर्ट telegram वर मिळवा …

Economics Notes PDF Download

Economics Notes PDF Download Economics Notes PDF Download View More Jobs / Posts :Marathi Grammar …

सातवी पंचवार्षिक योजना

सातवी पंचवार्षिक योजना सातवी पंचवार्षिक योजना सातव्या पंचवार्षिक योजनेची महत्वाची वैशिष्टये – कालावधी – १ …

Contact Us / Leave a Reply