Aarogya Vibhag bharti 2021

Aarogya Vibhag bharti 2021. महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गट-क संवर्गातील सरळसेवेने रिक्त पदे भरण्याबाबतची जाहिरात २०२१ शासन मान्यता पत्र क्रमांक : पदभरती-२०२१/प्र.क्रं.२८८/सेवा-५, दि.२१-५-२०२१. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील विविध कार्यालयातील संवर्ग निहाय रिक्त पदे भरण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागा मार्फत गट-क संवर्गातील सोबत तक्यात दर्शविण्यात आलेली पदे भरती करण्यासाठीची कार्यवाही करण्यात येत आहे. ALL POSTS W POLICE BHARTIINFO कार्यालयाचे नाव, संवर्गनिहाय पदांचा, सामाजिक व समांतर आरक्षणनिहाय तक्ता स्वतंत्रपणे जोडला आहे. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये विहित केलेल्या अटींची पुर्तता करणाऱ्या उमेदवारांकडून विभागातर्फे ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. . अर्ज भरण्याची मुदत १५ दिवस. . दिनांक ०६/८/२०२१ ते दिनांक २०/८/२०२१ वेळ रात्री १२.०० वाजेपर्यंत राहील.

Aarogya Vibhag bharti 2021

जाहिरात / पोस्ट मधील मुख्य माहिती व मुद्दे

Group C Advertisement

Aarogya Vibhag bharti Advertisement 2021
Aarogya Vibhag bharti 2021

Group D Advertisement

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गट-ड संवर्गातील सरळसेवेने रिक्त पदे भरण्याबाबतची जाहिरात २०२१ शासन मान्यता पत्र क्रमांक: पदभरती-२०२१/प्र.क्रं.२८८/सेवा-५, दि.२१-५-२०२१. आयुक्त. आरोग्य आयुक्तालय, मुंबई यांचे अधिपत्याखालील विविध कार्यालयातील संवर्ग निहाय रिक्त पदे भरण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागा मार्फत गट-ड संवर्गातील सोबत तक्यात दर्शविण्यात आलेली पदे भरती करण्यासाठीची कार्यवाही करण्यात येत आहे. कार्यालयाचे नाव, संवर्गनिहाय पदांचा, सामाजिक व समांतर आरक्षणनिहाय तक्ता स्वतंत्रपणे जोडला आहे. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये विहित केलेल्या अटीची पुर्तता करणाऱ्या उमेदवाराकडून विभागातर्फे ऑनलाईन अर्ज •प्रणालीद्वारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज भरण्याची मुदत १५ दिवस दिनांक ०९/८/२०२१ ते दिनांक २२/८/२०२१ वेळ रात्री १२.०० वाजेपर्यंत राहील.

Aarogya Vibhag bharti Advertisement 2021
Aarogya Vibhag bharti 2021
क्रंपरीक्षेचे नावटेस्ट लिंक
1 आरोग्य विभाग भरती परीक्षा संपूर्ण माहितीमाहिती पहा
2आरोग्य विभाग भरती परीक्षा जाहिरात डाउनलोड कराडाउनलोड करा
3आरोग्य विभाग भरती परीक्षा अभ्यासक्रम PDF डाउनलोडडाउनलोड करा
4आरोग्य विभाग ऑनलाइन टेस्ट सिरिजटेस्ट सोडवा
5आरोग्य विभाग भरती परीक्षा प्रश्नपत्रिका डाउनलोड कराडाउनलोड करा
6आरोग्य विभाग भरती परीक्षा पात्रतामाहिती पहा
7आरोग्य विभाग भरती नोट्समाहिती पहा
8आरोग्य विभाग भरती परीक्षा पुस्तक यादीडाउनलोड करा
9आरोग्य विभाग भरती परीक्षा अभ्यास नियोजनडाउनलोड करा
10आरोग्य विभाग भरती परीक्षा प्रश्न विडियो पहाविडियो पहा
11आरोग्य विभाग भरती परीक्षाडाउनलोड करा
12आरोग्य विभाग ऑनलाइन टेस्ट सिरिजटेस्ट सिरिज सोडवा
14Arogya Vibhag Group C Driver Answer key 2021 आरोग्य भारती Anserkey PdfDownload Now

About Suraj Patil

Check Also

राष्ट्रीय साततोटी हौद मंडळ ट्रस्ट कसबा पेठ पुणे

राष्ट्रीय साततोटी हौद मंडळ ट्रस्ट कसबा पेठ पुणे आतुरता आगमनाचीपुण्यातील सुप्रसिद्ध गणपती मंडळ ह्या वर्षी …

आरोग्य भरती रद्द करा, जिल्हा परिषद भरती सुरू करा – विद्यार्थ्यांचा ट्विटर वॉर

आरोग्य भरती रद्द करा, जिल्हा परिषद भरती सुरू करा – विद्यार्थ्यांचा ट्विटर वॉर, Jilha Parishad …

Dr. Babasaheb Ambedkar University Of Technology Recruitment 2022

Dr.Babasaheb Ambedkar University Of Technology Recruitment 2022, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ रायगड (Dr. Babasaheb Ambedkar …

Contact Us / Leave a Reply