गट क स्पर्धा परीक्षेकरीता अर्ज करण्यास मुदतवाढ 2022 Pdf Download

गट क स्पर्धा परीक्षेकरीता अर्ज करण्यास मुदतवाढ 2022 Pdf Download-गट क अर्ज करण्यास मुदतवाढ 2022 Pdf Download- स्पर्धा परीक्षेकरीता अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकास मुदतवाढ 2022

जा.क्र.269/2021 महाराष्ट्र गट- क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 व जा.क्र.270/2021 दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा 2021 करीता अर्ज सादर करण्यास अनुक्रमे दिनांक 13 जानेवारी 2022 व दिनांक 15 जानेवारी 2022 रोजीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

गट क स्पर्धा परीक्षेकरीता अर्ज करण्यास मुदतवाढ 2022 Pdf Download

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या खालील जाहिरातीस अनुसरून त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अर्ज सादर करण्यास व परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

गट क स्पर्धा परीक्षेकरीता अर्ज करण्यास मुदतवाढ 2022 Pdf Download
गट क अर्ज करण्यास मुदतवाढ 2022 Pdf Download

About Sayli Bhokre

Check Also

राष्ट्रीय साततोटी हौद मंडळ ट्रस्ट कसबा पेठ पुणे

राष्ट्रीय साततोटी हौद मंडळ ट्रस्ट कसबा पेठ पुणे आतुरता आगमनाचीपुण्यातील सुप्रसिद्ध गणपती मंडळ ह्या वर्षी …

आरोग्य भरती रद्द करा, जिल्हा परिषद भरती सुरू करा – विद्यार्थ्यांचा ट्विटर वॉर

आरोग्य भरती रद्द करा, जिल्हा परिषद भरती सुरू करा – विद्यार्थ्यांचा ट्विटर वॉर, Jilha Parishad …

Dr. Babasaheb Ambedkar University Of Technology Recruitment 2022

Dr.Babasaheb Ambedkar University Of Technology Recruitment 2022, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ रायगड (Dr. Babasaheb Ambedkar …

Contact Us / Leave a Reply