अणूंची संरचना


अणूंची संरचना Non-structural structure

अणूंची संरचना Non-Structural Structure

  इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्युट्रॉन हे अणूतील मूलकण आहेत. 

अणूच्या केंद्रकात प्रोटॉन आणि न्युट्रॉन असतात. अणूच्या केंद्रकाभोवती इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करतात.

  प्रोटॉन धनप्रभारीत, इलेक्ट्रॉन ऋण प्रभारीत तर न्युट्रॉनवर कोणताच प्रभार नसतो.

  अणुक्रमांक (Z) म्हणजेच अणुतील इलेक्ट्रॉन किंवा प्रोटॉनची संख्या.

  अनुवस्तुमानांक म्हणजे अणुतील प्रोटॉन आणि न्युट्रॉन यांच्या संख्याची बेरीज.

  मूलद्रव्याच्या संस्थानिकात अणुक्रमांक सारखाच असून अणूवस्तुमानांक भिन्न असतो.

भौतिकशास्त्र विज्ञान विषयाचे नोट्स डाउनलोड करा

इतर महत्वाच्या विषयाचे नोट्स डाउनलोड करा

  सर्व विषयाचे सराव प्रश्नसंच डाउनलोड करा

  Mpsc मोफत ऑनलाइन टेस्ट सिरिज Join Now

  नवीन सरकारी नोकरी अपडेट्स Visit Now

  अणूंची संरचना

  About Prithviraj Gaikwad

  Check Also

  Chemistry Science Notes PDF Download

  Chemistry Science Notes PDF Download Chemistry Science Notes PDF Download

  अणुबाँब तयार करणे प्रक्रिया माहिती

  अणुबाँब तयार करणे प्रक्रिया माहिती  अणुबाँब तयार करणे प्रक्रिया माहिती Atomic Bomb Making Process Information …

  नील्स बोर भौतिकशास्त्रज्ञ

  नील्स बोर भौतिकशास्त्रज्ञ Niels Bohr physicist फ्री जॉब अलर्ट App डाउनलोड करा फ्री जॉब अलर्ट …

  Contact Us / Leave a Reply