MPSC Syllabus

MPSC (टंकलेखक / लिपिक) बद्दल संपूर्ण विस्तारीत माहिती

MPSC (टंकलेखक / लिपिक) बद्दल संपूर्ण विस्तारीत माहिती MPSC टंकलेखक परीक्षेची संपूर्ण माहिती दिलेली आहे ती वाचून घ्या व टंकलेखन परीक्षेची सर्व विषयाची माहिती इथे दिलेली आहे आणि मराठी , व इंग्रजी Typing , विषयी अशी सर्व माहिती दिली आहे . MPSC Typing Details मराठी व इंग्रजी टायपिंग 30 शब्द प्रती …

Read More »

MPSC राज्यसेवा परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम 2020

MPSC राज्यसेवा परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम 2020 डाउनलोड करा, MPSC Exam Syllabus PDF Maharashtra Publice Service Commission 2020 In a recent notification, MPSC has announced the revision of MPSC Mains Syllabus 2020. The revision has been made in the General Studies Paper I-IV. No changes have been made to Paper  1 …

Read More »

लक्ष्मण कसेकर सर MPSC पुस्तक यादी (उपजिल्हाधिकारी)

लक्ष्मण कसेकर सर (उपजिल्हाधिकारी) पुस्तक यादी लक्ष्मण कसेकर सर पुस्तक यादी (उपजिल्हाधिकारी) 👉मी देत असलेली booklist परिपूर्ण नाही. तुम्ही तुमच्या strategy नुसार त्यात बदल करा. 👉राज्यसेवेची तयारी सुरु करताना प्रथम राज्य शिक्षण मंडळाची 5 वी ते 12 वी पर्यंतची राज्यसेवा परीक्षा अभ्यासक्रमाशी निगडित सर्व पुस्तके वाचून घ्यावीत तसेच अभ्यासाच्या विविध …

Read More »

MPSC पोलिस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

Mains Examination MPSC PSI Police Sub Inspector Syllabus Exam Pattern 2020 – एमपीएससी पोलिस उपनिरीक्षक अभ्यासक्रम व परीक्षा नमुना २०२० MPSC PSI Police Sub Inspector Main Exam Pattern & Syllabus Main Examination PSI Police Sub Inspector MPSC Maharashtra Public Service Commission Exam Pattern & Syllabus – मुख्य परीक्षा पोलिस उपनिरीक्षक …

Read More »

MPSC पोलिस उपनिरीक्षक पुर्व परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

Preliminary Examination MPSC PSI Police Sub Inspector Syllabus Exam Pattern 2020 – एमपीएससी पोलिस उपनिरीक्षक अभ्यासक्रम व परीक्षा नमुना २०२० MPSC PSI Police Sub Inspector Preliminary Exam Pattern & Syllabus Preliminary Examination PSI Police Sub Inspector MPSC Maharashtra Public Service Commission Exam Pattern & Syllabus – पूर्व परीक्षा पोलिस उपनिरीक्षक …

Read More »

महाराष्ट्र गट-क सेवा लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

MPSC Grade-C Services Main Examination of Clerk Typist Gr.C Main Exam Syllabus & Exam Pattern 2020 – महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा लिपिक टंकलेखक एमपीएससी अभ्यासक्रम व परीक्षा नमुना २०२० MPSC Clerk Typist Grade-C Services Main Pattern & Syllabus Main Examination Clerk Typist Grade C Services MPSC Maharashtra Public Service …

Read More »

महाराष्ट्र गट-क सेवा कर सहायक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

MPSC Grade-C Services Main Examination of Tax Assistant Gr.C Main Exam Syllabus & Exam Pattern 2020 – महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा विक्रीकर विभाग कर सहायक एमपीएससी अभ्यासक्रम व परीक्षा नमुना २०२० MPSC Tax Assistant Grade-C Services Main Pattern & Syllabus Main Examination Tax Assistant Grade C Services MPSC Maharashtra …

Read More »

महाराष्ट्र गट-क सेवा दुय्यम निरीक्षक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

MPSC Grade-C Services Main Examination of Excise Sub Inspector Gr.C Main Exam Syllabus & Exam Pattern 2020 – महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क एमपीएससी अभ्यासक्रम व परीक्षा नमुना २०२० MPSC Excise Sub Inspector Grade-C Services Main Pattern & Syllabus Main Examination Excise Sub Inspector Grade …

Read More »

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

MPSC State Services Main Exam Pattern & Syllabus 2020 – महाराष्ट्र राज्य सेवा मुख्य परीक्षा नमुना आणि अभ्यासक्रम २०२० MPSC State Services Main Exam Syllabus 2020 महाराष्ट्र राज्यसेवा अभ्यासक्रम २०१९ एमपीएससी राज्य सेवा अभ्यासक्रम पीडीएफ व राज्य सेवा परीक्षा नमुना महाराष्ट्र राज्य सेवा परीक्षा हॉलमध्ये बसण्याची योजना असलेले उमेदवार महाराष्ट्र …

Read More »

MPSC राज्यसेवा पुर्व परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

MPSC State Services Preliminary Exam Pattern & Syllabus 2020 – महाराष्ट्र राज्य सेवा पुर्व परीक्षा नमुना आणि अभ्यासक्रम २०२० MPSC State Services Preliminary Exam Syllabus 2020 महाराष्ट्र राज्य सेवा अभ्यासक्रम २०१९ एमपीएससी राज्य सेवा अभ्यासक्रम पीडीएफ व राज्य सेवा परीक्षा नमुना महाराष्ट्र राज्य सेवा परीक्षा हॉलमध्ये बसण्याची योजना असलेले उमेदवार …

Read More »

MPSC STI अभ्यासक्रम डाउनलोड करा

Mains Examination Sales Tax Inspector MPSC Syllabus & Exam Pattern 2020 मुख्य विक्री कर निरीक्षक सेवा एमपीएससी अभ्यासक्रम २०२० Mains Exam Sales Tax Inspector MPSC Pattern & Syllabus Mains Examination Sales Tax Inspector MPSC Maharashtra Public Service Commission Exam Pattern & Syllabus - मुख्य परीक्षा विक्री कर निरीक्षक एमपीएससी अभ्यासक्रम …

Read More »

MPSC कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम

Mains Examination Room Officer MPSC Syllabus Exam Pattern 2020 – मुख्य कक्ष अधिकारी सेवा एमपीएससी अभ्यासक्रम २०२० Mains Exam Room Officer MPSC Pattern & Syllabus Mains Examination Room Officers MPSC Maharashtra Public Service Commission Exam Pattern & Syllabus - मुख्य परीक्षा कक्ष अधिकारी एमपीएससी अभ्यासक्रम २०२० पीडीएफ व परीक्षा नमुना …

Read More »

MPSC कक्ष अधिकारी पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम

Preliminary Examination Exam Room Officer MPSC Syllabus Exam Pattern 2020 – कक्ष अधिकारी एमपीएससी परीक्षा अभ्यासक्रम २०२० Preliminary Exam Room Officer MPSC Pattern & Syllabus Preliminary Examination Room Officer MPSC Maharashtra Public Service Commission Exam Pattern & Syllabus - पूर्व परीक्षा कक्ष अधिकारी एमपीएससी प्रारंभिक अभ्यासक्रम २०२० पीडीएफ व परीक्षा …

Read More »

महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पुर्व परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

Preliminary Examination MPSC Grade-C Services Combine Syllabus & Exam Pattern 2020 – महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पुर्व परीक्षा एमपीएससी अभ्यासक्रम व परीक्षा नमुना २०२० MPSC Grade-C Services Combine Preliminary Exam Pattern & Syllabus Preliminary Examination Grade C Services MPSC Maharashtra Public Service Commission Exam Combined Pattern & Syllabus – पूर्व …

Read More »

MPSC गट क मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम

Mains Examination Grade C Services MPSC Syllabus Exam Pattern 2020 – मुख्य परीक्षा गट-क सेवा एमपीएससी अभ्यासक्रम २०२० Mains Exam Grade C Services Combine MPSC Pattern & Syllabus Mains Examination Grade C Services MPSC Exam Pattern & Syllabus - मुख्य परीक्षा गट-क सेवा संयुक्त एमपीएससी अभ्यासक्रम २०२० पीडीएफ व परीक्षा …

Read More »