महाराष्ट्र पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्र पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा संपूर्ण माहिती दिली आहे ती पहा व काही शंका असल्यास मेसेज करा. Maharashtra Pashusavardhan Bharti Exam Information

महाराष्ट्र पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा संपूर्ण माहिती

शैक्षणिक अर्हता

खाली नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता जाहिरातीच्या दिनांकास प्रमाणपत्रासहीत पुर्ण धारण करणे आवश्यक आहे.

1.पशुधन पर्यवेक्षक

 • वय १८ वर्ष ३८ वर्षे
 • उमेदवार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शालांत परिक्षा ( इयत्ता १० वी ) (एस.एस.सी) उत्तीर्ण झालेला असावा आणि
 • पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने चालविलेला किंवा महाराष्ट्र राज्यातील संविधानिक कृषि विद्यापीठाने चालविलेला किंवा महाराष्ट्र राज्यातील समतुल्य विद्यापीठाने चालविलेला पशुधन पर्यवेक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केलेला असावा, किंवा
 • महाराष्ट्र राज्याच्या तंत्रशिक्षण परिक्षा मंडळामार्फत किंवा महाराष्ट्र राज्यातील सांविधानिक कृषि विद्यापीठाने किंवा महाराष्ट्र राज्यातील समतुल्य विद्यापीठाने चालविलेला दोन वर्षाचा दुग्धव्यवसाय व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केलेला असावा, किंवा
 • महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांच्यामार्फत चालविण्यात येणारा दोन वर्षाचा पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केलेला असावा, किंवा
 • महाराष्ट्र राज्यातील संविधानिक कृषि विद्यापीठाची किंवा त्यास समतुल्य | विद्यापीठाची बी.व्ही.एस.सी. किंवा बी.व्ही.एस.सी. अँड अॅनिमल हजबंड्री ही पदवी धारण केलेली असावी

2.परिचर (गट-ड)

 • वय १८ वर्ष ३८ वर्षे
 • उमेदवार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शालांत परिक्षा (एस.एस.सी) उत्तीर्ण झालेला असावा. (सामान्य प्रशासन अधिसूचना दिनांक ६ जून, २०१७, गट-ड पदाचे (सेवा प्रवेश) नियम २०१७ नुसार)

वयोमर्यादेतील सवलत

वयोमर्यादेकरीता उमेदवाराचे वय हे जाहिरातीच्या दिनांकास असणारे वय विचारात घेतले जाईल.

 • खुला / सर्वसाधारण प्रवर्ग ३८ वर्ष (शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.४०४/कार्पा १२ दि.२५.०४.२०१६)
 • मागासवर्गीय उमेदवार ४३ वर्ष (शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.४०४/ कार्या. १२ दि. २५.०४.२०१६)

वेतनश्रेणी

 • पशुधन पर्यवेक्षक (गट-क) रु.५२००-२०२०० + ग्रेड वेतन रु. २४००/
 • परिचर (गट-ड) रु.४४४०७४४० + ग्रेड वेतन रु. १३००/
1महाराष्ट्र पोलीस भरती चॅनेल Joinजॉइन करा
2महाराष्ट्र पोलीस भरती Group Joinजॉइन करा
माहितीलिंक
महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभाग भरती परीक्षा संपूर्ण माहितीमाहिती पहा
महाराष्ट्र पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा संपूर्ण जिल्ह्यातील जाहिरातीडाउनलोड करा
पशूसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा हॉल तिकीट डाउनलोड कराडाउनलोड करा
महाराष्ट्र पशुसंवर्धन परिचर भरती अभ्यासक्रम डाउनलोड कराडाउनलोड करा
पशुधन पर्यवेक्षक अभ्यासक्रम २०२० डाउनलोडडाउनलोड करा
महाराष्ट्र पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा ऑनलाइन टेस्ट सोडवाटेस्ट सोडवा
पशूसंवर्धन विभाग तांत्रिक प्रश्न ऑनलाइन टेस्ट सिरिजटेस्ट सोडवा
पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा प्रश्नपत्रिका डाउनलोड कराडाउनलोड करा
पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा सराव प्रश्नसंच सोडवाडाउनलोड करा
पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा अभ्यास नियोजनविडियो पहा
पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा अभ्यास विडियोविडियो पहा
पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा APPमाहिती पहा
पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा वेबसाइटवेबसाइट पहा
पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा पुस्तक यादीमाहिती पहा
पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा नोट्सडाउनलोड करा
पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा प्रश्नपत्रिका विश्लेषण विडियोडाउनलोड करा

Mega Bharti Free Online Mock Test

For Free Online Mock Test Solve Now For Latest Govt Jobs Notification Visit Now Free Online Live Video Lectures Watch Now

Maharashtra police Bharti 2020,

Maharashtra police Bharti,Maharashtra Police Bharti Free Mock Test

Maharashtra police Bharti 2020 date

, Maharashtra police Bharti 2020 online form date,

Maharashtra police Bharti exam paper,

Maharashtra police Bharti 2019 online form date,

Maharashtra police Bharti question paper 2018 pdf,

Maharashtra police Bharti syllabus,

Maharashtra police Bharti age limit,

Maharashtra police Bharti 2019 exam date

📌महाराष्ट्र पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा टेलिग्राम ग्रुप Join Now

👇👇👇

https://t.me/paushuvardhan_chat

📌महाराष्ट्र पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा टेलिग्राम Channel Join Now

👇👇👇

https://t.me/paushuvardhan_chat

📌महाराष्ट्र पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा संपूर्ण माहिती वय, पात्रता, अभ्यासक्रम इत्यादि

👇👇👇

महाराष्ट्र पशुसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा संपूर्ण माहिती

📌 महाराष्ट्र पशुसंवर्धन भरती सराव प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा,

👇👇👇

महाराष्ट्र पशुसंवर्धन भरती सराव प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा

📌 पशूसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा अभ्यासक्रम डाउनलोड करा

👇👇👇

पशुसंवर्धन परिचर भरती अभ्यासक्रम

📌 पशूसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा पुस्तक यादी डाउनलोड करा

👇👇👇

महाराष्ट्र पशुसंवर्धन परिचर भरती पुस्तक यादी डाउनलोड करा

📌 पशूसंवर्धन विभाग तांत्रिक प्रश्न ऑनलाइन टेस्ट सिरिज

👇👇👇

पशूसंवर्धन विभाग तांत्रिक प्रश्न ऑनलाइन टेस्ट सिरिज

📌पशुसंवर्धन परिचर ऑनलाइन टेस्ट सोडवा

👇👇👇

पशुसंवर्धन परिचर ऑनलाइन टेस्ट सोडवा

📌 पशूसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा

👇👇👇

पशूसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा प्रश्नपत्रिका

📌 पशूसंवर्धन विभाग ऑनलाइन टेस्ट सोडवा

👇👇👇

पशूसंवर्धन विभाग ऑनलाइन टेस्ट 2020

📌 पशूसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा प्रश्नपत्रिका विडियो डाउनलोड करा

पशुसंवर्धन विभाग भरती 2020 प्रश्नपत्रिका

📌 पशुधन पर्यवेक्षक अभ्यासक्रम २०२० डाउनलोड

👇👇👇

https://mazasarav.com/livestock-supervisor-exam-syllabus-2020/

📌 पशूसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा हॉल तिकीट डाउनलोड करा

👇👇👇

पशूसंवर्धन परिचर भरती परीक्षा हॉल तिकीट

📌 पशूसंवर्धन परिचर भरती 2019 परीक्षा दिनांक

👇👇👇

पशूसंवर्धन परिचर भरती 2019 परीक्षा दिनांक

📌पशुसंवर्धन भरती IMP VIDEOS :

👇👇👇

  About Prithviraj Gaikwad

  Check Also

  राष्ट्रीय साततोटी हौद मंडळ ट्रस्ट कसबा पेठ पुणे

  राष्ट्रीय साततोटी हौद मंडळ ट्रस्ट कसबा पेठ पुणे आतुरता आगमनाचीपुण्यातील सुप्रसिद्ध गणपती मंडळ ह्या वर्षी …

  आरोग्य भरती रद्द करा, जिल्हा परिषद भरती सुरू करा – विद्यार्थ्यांचा ट्विटर वॉर

  आरोग्य भरती रद्द करा, जिल्हा परिषद भरती सुरू करा – विद्यार्थ्यांचा ट्विटर वॉर, Jilha Parishad …

  Dr. Babasaheb Ambedkar University Of Technology Recruitment 2022

  Dr.Babasaheb Ambedkar University Of Technology Recruitment 2022, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ रायगड (Dr. Babasaheb Ambedkar …

  Contact Us / Leave a Reply