Tag Archives: MPSC TAX ASSISTANT

MPSC कर सहाय्यक भरती प्रतिक्षा यादी 2018

MPSC TAX ASSISTANT RESULT WAITING LIST 2018 – एमपीएससी कर सहाय्यक निकाल प्रतीक्षा यादी 2018 MPSC TAX ASSISTANT RESULT 2020 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी), सरकार अंतर्गत. महाराष्ट्र शासनाने कर सहाय्यक यांच्यासाठी आयोग भरती प्रतिक्षा यादी निकाल 2018 जाहीर केला आहे . त्याचा निकाल मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला. परीक्षेत …

Read More »

महाराष्ट्र गट-क सेवा कर सहायक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

महाराष्ट्र गट-क सेवा कर सहायक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०, MPSC Grade-C Services Main Examination of Tax Assistant Gr.C Main Exam Syllabus & Exam Pattern 2020 – महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा विक्रीकर विभाग कर सहायक एमपीएससी अभ्यासक्रम व परीक्षा नमुना २०२० महाराष्ट्र गट-क सेवा कर सहायक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२० …

Read More »