राज्यसेवा पूर्व CSAT विषयाच्या मागील प्रश्नपत्रिका विश्लेषण

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 2013 च्या राज्यसेवा परीक्षेपासून पूर्वपरीक्षेत C-SAT, CIVIL SERVICES APTITUDE TEST या विषयाचा समावेश केला आहे. यामध्ये आयोगाने दिलेल्या अभ्यासक्रमामध्ये आकलन, भाषा आकलन, इंग्रजी व मराठी रीजनिंग, मूलभूत संख्याज्ञान, बुध्दीमापन, माहिती विश्लेषण आणि डिसीजन मेकिंग अशा घटकांचा समावेश आहे.

खरे पाहिल्यास या सर्व घटकांच्या तयारीसाठी विशिष्ट प्रकारचा सामान्य अध्यायन सारखा अभ्यासक्रम नाही. सर्व घटक हे कौशल्यावर आधारित आहेत आणि नियोजित अभ्यास व सरावाद्वारे ही कौशल्ये वृध्दिंगत करुन निश्चित यश प्राप्त करता येते.

राज्यसेवा पूर्व CSAT विषयाच्या मागील प्रश्नपत्रिका विश्लेषण

राज्यसेवा पूर्व CSAT विषयाच्या मागील प्रश्नपत्रिका विश्लेषण
  2013 201420152016
गणितीय आकडेमोड3121
वेळ-वेग-अंतर     2112
प्रमाण      11
कुटप्रश्न     1221
नातेसंबंध 121
कोडिंग डिकोडिंग 5522
अंक/अक्षर/चिन्ह मालिका 2545
नफा-तोटा  1
नॉन व्हर्बल   1423
माहिती विश्लेषण 4333
वार-तारीख-वर्ष  11
प्रोबॅबीलिटी   22
पायऱ्या  1111
एकूण  23252525

Visit jobtodays.com For All Information Latest Notification, All Exam Study material like Syllabus and Exam Criteria, Current Affairs, Government Examination Result, Card, Study Video, Gk, latest Government Job and Free online test series/Free mock test series.

 Related Stories on www.mazasarav.com

About Jobtodays Admin

Check Also

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2021 पेपर 1 & 2 2022 Pdf Download

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2021 पेपर 1 & 2 2022 Pdf Download,Mpsc rajyaseva pre exam question …

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर MPSC राज्य सेवापूर्व परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर-MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा …

Mpsc राज्यसेवा परीक्षा पात्रता व शैक्षणिक अर्हता

Mpsc राज्यसेवा परीक्षा पात्रता व शैक्षणिक अर्हता, MPSC EDUCATION QUALIFICATION, MPSC QUALIFICATION. Mpsc राज्यसेवा परीक्षा …

Contact Us / Leave a Reply