MHADA परीक्षेचे नवीन वेळापत्रक PDF DOWNLOAD 2022

MHADA परीक्षेचे नवीन वेळापत्रक PDF DOWNLOAD 2022, MHADA EXAM NEW DATES 2022 PDF DOWNLOAD, MHADA EXAM DATES 2022

MHADA परीक्षेचे नवीन वेळापत्रक PDF DOWNLOAD 2022
MHADA परीक्षेचे नवीन वेळापत्रक PDF DOWNLOAD 2022

MHADA परीक्षेचे नवीन वेळापत्रक PDF DOWNLOAD 2022

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील सरळसेवा भरती – २०२१ म्हाडा सरळसेवा भरती २०२१ करीता दि.१२.१२.२०२१ ते दि.२०.१२.२०२१ या दरम्यान चार टण्यांमध्ये परीक्षा घेण्यात येणार होती. तथापी, सदर परीक्षा काही अपरीहार्य कारणास्तव रद्द करण्यात आली होती. यापूर्वीच्या सूचनमध्ये प्रसिध्द केल्यानुसार म्हाडा सरळसेवा भरती परीक्षा Tata Consultancy Services (TCS) यांच्या मार्फत घेण्यात येत आहे. परीक्षा दि.२९.०१.२०२२ ते दि.०३.०२.२०२२ या कालावधीमध्ये ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येईल. परीक्षचे तपशिलवार बळापत्रक खालीलप्रमाण आहे.

MHADA परीक्षेचे नवीन वेळापत्रक PDF DOWNLOAD 2022
MHADA परीक्षेचे नवीन वेळापत्रक PDF DOWNLOAD 2022

About Suraj Patil

Check Also

गट क स्पर्धा परीक्षेकरीता अर्ज करण्यास मुदतवाढ 2022 Pdf Download

गट क स्पर्धा परीक्षेकरीता अर्ज करण्यास मुदतवाढ 2022 Pdf Download-गट क अर्ज करण्यास मुदतवाढ 2022 …

म्हाडा सरळसेवा भरती सुधारित वेळापत्रक 2022 Download pdf

म्हाडा सरळसेवा भरती सुधारित वेळापत्रक 2022-म्हाडा सरळसेवा भरती सुधारित वेळापत्रक २०२१-२२-महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील …

म्हाडा परिक्षेचे सुधारित वेळापत्रक प्रसिध्द 2022

म्हाडा परिक्षेचे सुधारित वेळापत्रक प्रसिध्द (२०२१-२२)-Mhada exam revised timetable 2021-22-Mhada parksha sudharit velapatrak 2022 म्हाडा …

Contact Us / Leave a Reply