MPSC Group B PSI Exam Syllabus 2022

MPSC Group B PSI Exam Syllabus 2022 combine syllabus 2021 in marathi pdf mpsc group b syllabus 2021 in marathi pdf mpsc combine syllabus 2020 in english pdf mpsc combine syllabus 2020 in marathi pdf download mpsc combine syllabus pdf mpsc syllabus pdf in marathi mpsc gov in syllabus mpsc group b syllabus in english

MPSC Group B PSI Exam Syllabus 2022
MPSC Group B PSI Exam Syllabus 2022

MPSC Group B PSI Exam Syllabus 2022

Scheme Of The Examination

परीक्षेचे टप्पे

 • संयुक्त पूर्व परीक्षा – 100 गुण
 • मुख्य परीक्षा – 400 गुण

संयुक्त पूर्वा परीक्षा

विषय व संकेतांकप्रश्नसंख्याएकूण गुणदर्जामाध्यमपरीक्षेचा कालावधीप्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप
सामान्य क्षमता चाचणी (012)100100पदवीमराठी व इंग्रजी1 तासवस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

अभ्यासक्रम – सामान्य क्षमता चाचणी

 1. चालू घडामोडी – जागतिक तसेच भारतातील
 2. नागरिकशास्त्र – भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास, राज्य व्यवस्थापन (प्रशासन) ग्राम व्यवस्थापन (प्रशासन)
 3. इतिहास – आधुनिक भारताचा विशेषतः महाराष्ट्रचा इतिहास
 4. भूगोल – (महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या अभ्यासासह) रेखांश, महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पर्जन्यमान, प्रमुख पिके, शहरे, नद्या, उद्योगधंदे, इत्यादी.
 5. अर्थव्यवस्था – भारतीय परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय, बेरोजगारी, राजकोषीय नीति, इत्यादी. शासकीय अर्थव्यवस्था अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण, इत्यादी.
 6. सामान्य विज्ञान – भौतिकशास्त्र (Physics), रसायनशास्त्र (Chemistry), प्राणिशास्त्र (Zoology), वनस्पतीशास्त्र (Botany), आरोग्यशास्त्र (Hygiene).
 7. बुध्दिमापन चाचणी अंकगणित – बुध्दिमापन चाचणी उमेदवार किती लवकर अचूकपणे विचार करु शकतो. आजमावण्यासाठी प्रश्न अंकगणित बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, दशांश अपूर्णांक टक्केवारी.

मुख्य परीक्षा

MPSC Group B PSI Exam Syllabus 2022
MPSC Group B PSI Exam Syllabus 2022

अभ्यासक्रम

पेपर क्रमांक – १ – मराठी, इंग्रजी व सामान्य ज्ञान या विषयामध्ये खालील घटक/ उपघटकांचा समावेश असेल

 1. मराठी – सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाक्यप्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग : तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे
 2. इंग्रजी – Common Vocabulary, Sentence structure, Grammar, use of Idioms and phrases & their meaning and comprehension of passage.
 3. सामान्य ज्ञान
 • १. चालू घडामोडी – जागतिक तसेच भारतातील.
 • २. माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५
 • ३. संगणक व माहिती तंत्रज्ञान आधुनिक समाजातील संगणकाची भूमिका, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील जीवनात संगणकाचा वापर, डाटा कम्युनिकेशन, नेटवकींग आणि वेब टेक्नॉलॉजी, सायबर गुन्हे व त्यावरील प्रतिबंध. नवीन उद्योग म्हणून माहिती तंत्रज्ञानाचा निरनिराळ्या सेवा सुविधांची माहिती मिळण्यासाठी होणारा उपयोग. भारतातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची वाढ व त्याचा दर्जा. शासनाचे कार्यक्रम जसे मिडीया लंब एशिया, विद्या वाहिनी, ज्ञान वाहिनी, सामूहिक माहिती केंद्र, इत्यादी माहिती तंत्रज्ञान उद्योगातील मुलभूत प्रश्न व त्याचे भवितव्य

पेपर क्रमांक 2 – सामान्य क्षमता चाचणी व पदाच्या करतवयसाठी आवश्यक ज्ञान या विषयामध्ये खलील घटक/उपघटकांचा समावेश असेल

 1. बुध्दिमत्ता चाचणी.
 2. महाराष्ट्राचा भूगोल – महाराष्ट्राच्या रचनात्मक (Physical) भूगोल, मुख्य रचनात्मक (Physiographic) विभाग, हवामान (Climate), पर्जन्यातील विभागावर बदल, नद्या, पर्वत, डॉगर, राजकीय विभाग, प्रशासकिय विभाग, नैसर्गिक संपत्ती वने व खनिजे, मानवी व सामाजिक भूगोल लोकसंख्या (Population), Migration of Population व त्याचे Source आणि Destination वरील परिणाम, ग्रामीण वस्त्या व तांडे, झोपडपट्टया व त्यांचे प्रश्न, संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान.
 3. महाराष्ट्राचा इतिहास – सामाजिक व आर्थिक जागृती (१८८५-१९४७), महत्वाच्या व्यक्तीचे काम, स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील सामाजिक जागृतीतील वर्तमानपत्रे व शिक्षणाचा परिणाम/भाग, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील इतर समकालीन चळवळी, राष्ट्रीय चळवळ.
 4. भारतीय राज्यघटना – घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्वे, घटनेची महत्वाची कलमे/ठळक वैशिष्ट्ये, केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे-शिक्षण, युनिफॉर्म सिव्हील कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका.
 5. मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या – संकल्पना आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क मानक, त्यासंदर्भातील भारतीय | राज्यघटनेतील तरतूद, भारतातील मानवी हक्क व जबाबदा-या यंत्रणेची अंमलबजावणी व संरक्षण, भारतातील मानवी हक्क चळवळ, मानवी हक्कापासून वंचित राहण्याच्या समस्या, गरीबी, निरक्षरता, बेकारी, सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक प्रथा यासारख्या अडचणी, (हिंसाचार, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, कामगारांचे शोषण, संरक्षित गुन्हेगारी, इत्यादी.) लोकशाही व्यवस्थेतील एकमेकांचे हक्क आणि मानवी प्रतिष्ठा व एकतेचा आदर करण्यासंबंधी प्रशिक्षणाची गरज व महत्व, नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५, मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम १९८९. हुंडाबंदी अधिनियम १९६१. महात्मा गांधी तंटामुक्तो अभियान.
 6. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ (Maharashtra Police Act)
 7. भारतीय दंड संहिता १८६० (Indian Penal Code)
 8. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (Criminal Procedure Code)
 9. भारतीय पुरावा अधिनियम, १८७२ ( Indian Evidence Act.)
MPSC ग्रुप B PSI परीक्षा संपूर्ण माहितीमाहिती पहा
MPSC ग्रुप B PSI परीक्षा अभ्यासक्रम pdf डाऊनलोड कराडाऊनलोड करा
MPSC ग्रुप B PSI परीक्षा पात्रता माहितीमाहिती पहा
MPSC ग्रुप B PSI परीक्षा प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड कराडाऊनलोड करा
MPSC ग्रुप B PSI परीक्षा पुस्तक यादीमाहिती पहा
MPSC ग्रुप B PSI परीक्षा ऑनलाइन टेस्ट सोडवाटेस्ट सोडवा
MPSC ग्रुप B PSI परीक्षा अभ्यास नियोजनमाहिती पहा
MPSC ग्रुप B PSI परीक्षा अभ्यास विडियो पहाविडियो पहा
MPSC ग्रुप B PSI परीक्षा हॉल टिकिट डाऊनलोड कराडाऊनलोड करा
MPSC ग्रुप B PSI परीक्षा Appडाऊनलोड करा
How can I become PSI in Maharashtra?माहिती पहा
What are the subjects for PSI Exam?माहिती पहा
Which books are best for PSI Exam?माहिती पहा
MPSC Group B PSI Exam Syllabus 2022
MPSC Group B PSI Exam Syllabus 2022

About Suraj Patil

Check Also

PMC Bharti JE Transport Planning Exam Syllabus PDF Download

PMC Bharti JETransport Planning Exam Syllabus PDF Download Pune Mahanagarpalika Junior Engineer Transport Planning Syllabus …

PMC Bharti JE (Mechanical) Exam Syllabus PDF Download

PMC Bharti JE (Mechanical) Exam Syllabus PDF Download Pune Mahanagarpalika Junior Engineer Civil Syllabus PDF …

PMC Bharti JE (Civil) Exam Syllabus PDF Download

PMC Bharti JE (Civil) Exam Syllabus PDF Download Pune Mahanagarpalika Junior Engineer Civil Syllabus PDF …

Contact Us / Leave a Reply