MPSC PSI सुधारित PT वेळापत्रक पुणे PDF डाउनलोड 2022

MPSC PSI सुधारित PT वेळापत्रक पुणे PDF डाउनलोड 2022-MPSC PSI सुधारित PT वेळापत्रक पुणे PDF डाउनलोड 2022-महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा 2019- पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाकरिता पुणे केंद्रावर दिनांक 31 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी, 2022 या कालावधीत घेण्यात येणाऱ्या शारीरिक चाचणी व मुलाखतीचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा 2019- पोलीस उपनिरीक्षक

MPSC PSI सुधारित PT वेळापत्रक पुणे PDF डाउनलोड 2022
MPSC PSI सुधारित PT वेळापत्रक पुणे PDF डाउनलोड 2022

अराजपत्रित गट-ब (मुख्य) परीक्षा २०१९ (पोलीस उपनिरीक्षक) च्या लेखी परीक्षेच्या दिनांक ऑगस्ट, २०२९ रोजी जाहिर करण्यात आलेल्या सुधारित निकालाच्या आधारे शारीरिक चाचणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा प्रथम टप्प्यातील पुणे केंद्रावरील शारीरिक चाचणी व मुलाखत रद्द झालेल्या तसेच अपित केलेल्या उमेदवारांची शारीरिक चाचणव मुलाखत कार्यक्रम पुणे केंद्रावर दिनांक ३१ जानेवारी, २०२२ ते ३ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत घेण्यात येणार आहे. शारीरिक चाचणीचे ठिकाण व तपशीलवार कार्यक्रम आयोगाच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्रपणे प्रसिद

करण्यात येईल.

MPSC PSI सुधारित PT वेळापत्रक पुणे PDF डाउनलोड 2022

About Prithviraj Gaikwad

Check Also

राष्ट्रीय साततोटी हौद मंडळ ट्रस्ट कसबा पेठ पुणे

राष्ट्रीय साततोटी हौद मंडळ ट्रस्ट कसबा पेठ पुणे आतुरता आगमनाचीपुण्यातील सुप्रसिद्ध गणपती मंडळ ह्या वर्षी …

आरोग्य भरती रद्द करा, जिल्हा परिषद भरती सुरू करा – विद्यार्थ्यांचा ट्विटर वॉर

आरोग्य भरती रद्द करा, जिल्हा परिषद भरती सुरू करा – विद्यार्थ्यांचा ट्विटर वॉर, Jilha Parishad …

Dr. Babasaheb Ambedkar University Of Technology Recruitment 2022

Dr.Babasaheb Ambedkar University Of Technology Recruitment 2022, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ रायगड (Dr. Babasaheb Ambedkar …

Contact Us / Leave a Reply