Tag Archives: MPSC EXAM PATTERN

महाराष्ट्र गट-क सेवा परीक्षा सुधारित परीक्षा योजना 2022

महाराष्ट्र गट-क सेवा परीक्षा सुधारित परीक्षा योजना 2022, GROUP C EXAM 2022, COMBINE GROUP C EXAM 2022. महाराष्ट्र गट-क सेवा परीक्षा सुधारित परीक्षा योजना महाराष्ट्र गट-क सेवा परीक्षा सुधारित परीक्षा योजना महाराष्ट्र गट-क सेवा परीक्षा सुधारित परीक्षा योजना 2022 GROUP-CDownload राष्ट्रीय साततोटी हौद मंडळ ट्रस्ट कसबा पेठ पुणे Sahayak Vidhi …

Read More »

MPSC पोलिस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

Mains Examination MPSC PSI Police Sub Inspector Syllabus Exam Pattern 2020 – एमपीएससी पोलिस उपनिरीक्षक अभ्यासक्रम व परीक्षा नमुना २०२० MPSC PSI Police Sub Inspector Main Exam Pattern & Syllabus Main Examination PSI Police Sub Inspector MPSC Maharashtra Public Service Commission Exam Pattern & Syllabus – मुख्य परीक्षा पोलिस उपनिरीक्षक …

Read More »

MPSC पोलिस उपनिरीक्षक पुर्व परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

Preliminary Examination MPSC PSI Police Sub Inspector Syllabus Exam Pattern 2020 – एमपीएससी पोलिस उपनिरीक्षक अभ्यासक्रम व परीक्षा नमुना २०२० MPSC पोलिस उपनिरीक्षक पुर्व परीक्षा अभ्यासक्रम २०२० Preliminary Examination PSI Police Sub Inspector MPSC Maharashtra Public Service Commission Exam Pattern & Syllabus – पूर्व परीक्षा पोलिस उपनिरीक्षक एमपीएससी प्रारंभिक अभ्यासक्रम …

Read More »

महाराष्ट्र गट-क सेवा लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

महाराष्ट्र गट-क सेवा लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०-MPSC Grade-C Services Main Examination of Clerk Typist Gr.C Main Exam Syllabus & Exam Pattern 2020 – महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा लिपिक टंकलेखक एमपीएससी अभ्यासक्रम व परीक्षा नमुना २०२० महाराष्ट्र गट-क सेवा लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२० Main Examination Clerk …

Read More »

महाराष्ट्र गट-क सेवा कर सहायक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

महाराष्ट्र गट-क सेवा कर सहायक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०, MPSC Grade-C Services Main Examination of Tax Assistant Gr.C Main Exam Syllabus & Exam Pattern 2020 – महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा विक्रीकर विभाग कर सहायक एमपीएससी अभ्यासक्रम व परीक्षा नमुना २०२० महाराष्ट्र गट-क सेवा कर सहायक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२० …

Read More »

महाराष्ट्र गट-क सेवा दुय्यम निरीक्षक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

MPSC Grade-C Services Main Examination of Excise Sub Inspector Gr.C Main Exam Syllabus & Exam Pattern 2020 – महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क एमपीएससी अभ्यासक्रम व परीक्षा नमुना २०२० MPSC Excise Sub Inspector Grade-C Services Main Pattern & Syllabus Main Examination Excise Sub Inspector Grade …

Read More »

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

MPSC State Services Main Exam Pattern & Syllabus 2020 – महाराष्ट्र राज्य सेवा मुख्य परीक्षा नमुना आणि अभ्यासक्रम २०२० MPSC State Services Main Exam Syllabus 2020 महाराष्ट्र राज्यसेवा अभ्यासक्रम २०१९ एमपीएससी राज्य सेवा अभ्यासक्रम पीडीएफ व राज्य सेवा परीक्षा नमुना महाराष्ट्र राज्य सेवा परीक्षा हॉलमध्ये बसण्याची योजना असलेले उमेदवार महाराष्ट्र …

Read More »

MPSC राज्यसेवा पुर्व परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

MPSC State Services Preliminary Exam Pattern & Syllabus 2020 – महाराष्ट्र राज्य सेवा पुर्व परीक्षा नमुना आणि अभ्यासक्रम २०२० MPSC State Services Preliminary Exam Syllabus 2020 महाराष्ट्र राज्य सेवा अभ्यासक्रम २०१९ एमपीएससी राज्य सेवा अभ्यासक्रम पीडीएफ व राज्य सेवा परीक्षा नमुना महाराष्ट्र राज्य सेवा परीक्षा हॉलमध्ये बसण्याची योजना असलेले उमेदवार …

Read More »

महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पुर्व परीक्षा अभ्यासक्रम २०२१

Preliminary Examination MPSC Grade-C Services Combine Syllabus & Exam Pattern 2020 – महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पुर्व परीक्षा एमपीएससी अभ्यासक्रम व परीक्षा नमुना २०२० MPSC Grade-C Services Combine Preliminary Exam Pattern & Syllabus Preliminary Examination Grade C Services MPSC Maharashtra Public Service Commission Exam Combined Pattern & Syllabus – पूर्व …

Read More »

MPSC Exam Information 2020

MPSC Exam Information 2020 : मेगाभरती परीक्षा माहिती सर्व परीक्षांचे माहिती दिली आहे, त्यात आरोग्य विभाग. जिल्हा परिषद, जलसंपदा विभाग, पशुसवर्धन विभाग, यांची माहीती दिली आहे. Maharashtra Public Service Commission is an acronym for Maharashtra Public Service Commission. The Maharashtra Public Service Commission (MPSC) was established by the Indian Constitution …

Read More »

MPSC राज्यसेवा परीक्षा संपूर्ण माहिती 2021

Mpsc राज्यसेवा परीक्षा संपूर्ण माहिती-Mpsc राज्यसेवा परीक्षा संपूर्ण माहिती या मध्ये दिली आहे ही परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग दरवर्षी एप्रिल महिन्यात घेत असते. ही परीक्षा 3 टप्प्यात पार पाडली जाती या परीक्षेची संपूर्ण माहिती काहलि दिली आहे. ती वाचून काढा काही प्रश्न असल्यास कमेंट करा. Mpsc राज्यसेवा परीक्षा पात्रता व …

Read More »

MPSC वनसेवा परीक्षा संपूर्ण माहिती

MPSC वनसेवा परीक्षा संपूर्ण माहिती-Mpsc Forest Services Exam Information Download Pdf महाराष्ट्र लोकसवा आयोगाद्वारे वन सेवा विभागातील साहाय्यक वन संरक्षक गट ‘अ’ (ACF) व वनक्षेत्रपाल – गट ‘ब’ (Ranger)  या पदांसाठी एकाच परीक्षेद्वारे निवड केली जाते. अंतिम गुणवत्ता यादीतील गुणांच्या आधारे वनसंरक्षक व वनक्षेत्रपाल अशी उमेदवारांची नेमणूक होते. MPSC वनसेवा …

Read More »