MPSC राज्यसेवा परीक्षा संपूर्ण माहिती 2021

Mpsc राज्यसेवा परीक्षा संपूर्ण माहिती-Mpsc राज्यसेवा परीक्षा संपूर्ण माहिती या मध्ये दिली आहे ही परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग दरवर्षी एप्रिल महिन्यात घेत असते. ही परीक्षा 3 टप्प्यात पार पाडली जाती या परीक्षेची संपूर्ण माहिती काहलि दिली आहे. ती वाचून काढा काही प्रश्न असल्यास कमेंट करा.

Mpsc राज्यसेवा परीक्षा पात्रता व शैक्षणिक अर्हता

पात्रता:

Mpsc राज्यसेवा परीक्षा पात्रता व शैक्षणिक अर्हता
Mpsc राज्यसेवा परीक्षा पात्रता व शैक्षणिक अर्हता

शैक्षणिक अर्हता:

७.४.१ उपलब्ध पदसंख्येतील उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक), गट-अ, सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ व सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील पदे वगळून इतर पदांसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने मान्य केलेली समतुल्य अर्हता.

७.४.२ सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ पदासाठी खालीलप्रमाणे अर्हता आवश्यक :

(१) सांविधिक विदयापीठाची, किमान ५५ टक्क्यांसह वाणिज्य शाखेची स्नातक पदवी, किंवा

(२) इन्स्टिटयुट ऑफ चार्टर्ड अकांऊटस आफ इंडिया यांनी घेतलेली सनदी लेखापालाची अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण किंवा .

(३) इन्स्टिटयुट ऑफ कॉस्ट अॅण्ड वर्क्स अकांऊटस यांनी आयोजित केलेली परिव्यय लेखाशास्त्राची अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण किंवा

(४) सांविधिक विदयापीठाची वाणिज्य मधील पदव्युत्तर पदवी, किंवा

(५) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मान्यताप्राप्त संस्थेमधून वित्त व्यवसाय प्रशासन या विशेषज्ञतेसह पदवी (एम.बी.ए.

७.४.३ उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक), गट-अ पदासाठी खालीलप्रमाणे अर्हता आवश्यक :

(१) सांविधिक विद्यापीठाची. अभियांत्रिकी मधील (स्थापत्य अभियांत्रिकी तसेच स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील विषयांच्या गटांशी संलग्न असलेल्या वास्तुविद्या, नगररचना इत्यादी विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील पदवी किंवा

(२) विज्ञान शाखेतील सांविधिक विद्यापीठाची पदवी

७.४.४ सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब या पदावकरीता भौतिकशास्त्र व गणित या विषयांसह विज्ञान अथवा अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी आवश्यक आहे.

७.४.५ पदवी परीक्षेच्या अंतिम वर्षास वसलेले उमेदवार प्रस्तुत पूर्व परीक्षकरीता तात्पुरते पात्र असतील. परंतु पूर्व परीक्षेच्या निकाला आधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचे अर्ज स्वीकारण्याकरीता विहित

७.४.६ अंतर्वासिता किंवा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभव आवश्यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचे अर्ज स्वीकारण्याकरीता विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यन्त पूर्ण केली असली पाहिजे.

७.४.७ सर्व संवर्गासाठी मराठीचे ज्ञान आवश्यक राहील.

शारीरिक मोजमापे/अर्हता:

Mpsc राज्यसेवा परीक्षा पात्रता व शैक्षणिक अर्हता
Mpsc राज्यसेवा परीक्षा पात्रता व शैक्षणिक अर्हता

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणार्‍या परीक्षा :

 • राज्यसेवा परीक्षा
 • पोलिस उपनिरीक्षक / सहाय्यक / विक्रीकर निरीक्षक
 • टंकलेखक / लिपीक परीक्षा

1. राज्यसेवा परीक्षा :

राज्य शासनातील गट अ व ब संवर्गातील पद भरण्यासाठी ही परीक्षा घेण्यात येते.

परीक्षेमार्फत भरली जाणारी पदे :

गट-अ

 • Deputy Collector
 • Deputy Superintendent of Police (DySP)
 • Assistant Commissioner of Police (ACP)
 • Sub-registrar Cooperative Societies
 • Deputy Chief Executive Officer
 • Block Development Officer (BDO)
 • Tahsildar
 • Desk Officer
 • Assistant Regional Transport Officer (ARTO)
 • M.F.A.S (Maharashtra Finance & Account Service)
 • Chief Officer (Nagarpalika) ( I & II)
 • Assistant Commissioner of Sales Tax
 • Mantralaya Section Officer

गट-ब

 • Taluka Inspector of Land Records (TILR)
 • Naib Tahsildar

परीक्षेचे स्वरूप :

आवश्य वाचा
MPSC (PSI, STI, Assistant) बद्दल संपूर्ण विस्तारीत माहितीपाहा
 • पूर्व परीक्षा : पूर्व परीक्षेसाठी 200 गुणांच्या दोन प्रश्नपत्रिका असतात, यासाठी आपणास 2 तासांचा वेळ असेल. प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठबहुपर्यायी असून प्रश्नपत्रिका मराठी व इंग्रजी भाषेत असेल. पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेप्रमाणेच आहे.
 • मुख्य परीक्षा : यात 6 पेपर एकूण 800 गुणांकरिता असतात.
 • पेपर-1 : मराठी गुण-100 वेळ-तीन तास
 • पेपर-2 : इंग्रजी गुण-100 वेळ -तीन तास

मराठी व इंग्रजी दोन्ही पेपर हे दिर्घोत्तरी स्वरूपाचे असतील. भाषा अभ्यासक्रमात निबंध लेखन, व्यवहार, अहवाल लेखन, पत्रकार परिषद, औपचारिक भाषण तयार करणे, संवादकौशल्य, उतार्‍यावरील प्रश्न भाषांतर, सारांश लेखन व व्याकरण इ चा समावेश असेल.

 • Paper – I – History & Geography
 • Paper –II – Indian Constitution & Indian Politics (with ref. to Maharashtra)& Law
 • Paper – III – Human Resource Development (HRD) & Human Rights
 • Paper – IV – Economics of Planning & Development Science &Technology Development

चारही पेपर हे बहुनिष्ठबहुपर्यायी स्वरूपाचे असतात. या अभ्यासक्रमाची पातळी पदविस्तरावरची असते, 3:1 या प्रमाणे निगेटिव्ह मार्किंग पद्धत असेल (चुकीच्या 3 उत्तरांसाठी 1 गुण वजा केला जाईल) प्रत्येकी पेपर 150 गुणांचा असेल व वेळ दोन तास असतील.

 • प्रत्येक पेपर मध्ये खुल्या गटातील उमेदवारांना 45% गुण व राखीव वर्गातील उमेदवारांना 40% गुण मिळवण आवश्यक आहे.
 • मुलाखतीसाठी 100 गुण असतील.

MPSC State Services Preliminary Exam Syllabus 2020

महाराष्ट्र राज्य सेवा अभ्यासक्रम २०१९ एमपीएससी राज्य सेवा अभ्यासक्रम पीडीएफ व राज्य सेवा परीक्षा नमुना महाराष्ट्र राज्य सेवा परीक्षा हॉलमध्ये बसण्याची योजना असलेले उमेदवार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग राज्य सेवा अभ्यासक्रम शोधू शकतात. तर, आज आम्ही परीक्षेत चांगले गुण मिळविण्यासाठी एमपीएससी राज्य सेवा अभ्यासक्रमाशी राज्य सेवा परीक्षा नमुना आहे. MPSC State Services Preliminary Exam Syllabus 2020 MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION

एमपीएससी राज्य सेवा अद्ययावत येथे नवीन अभ्यासक्रम पीडीएफ डाउनलोड उमेदवार अधिकृत साइटवरून ऑनलाइन मोडद्वारे एमपीएससी राज्य सेवा अभ्यासक्रम २०२० पीडीएफ किंवा वर्ड स्वरूपात डाउनलोड करू शकतात.

महाराष्ट्र राज्य सेवा पुर्व परीक्षा नमुना २०२०

Paper NoMarksDurationMediumNature of Paper
Paper I (compulsory)2002 hoursMarathi & EnglishObjective Type
Paper II
(compulsory)
2002 hoursMarathi & EnglishObjective Type

महाराष्ट्र राज्य सेवा पुर्व परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

Paper I – (200 marks)

Current events of state, national and international importance. 

History of India (with special reference to Maharashtra) and Indian National Movement. 

Maharashtra, India and World Geography – Physical, Social, Economic Geography of Maharashtra, India and the World. 

Maharashtra and IndiaPolity and Governance – Constitution, Political System, Panchayati Raj, Urban Governance, Public Policy, Rights Issues, etc. 

Economic and Social Development – Sustainable Development, Poverty, Inclusion, Demographics, Social Sector initiatives, etc. 

General issues on Environmental Ecology, Bio-diversity and Climate Change-that do not require subject specialization. 

General Science.

Paper II – (200 marks)

Comprehension

Interpersonal skills including communication skills.

Logical reasoning and analytical ability.

Decision – making and problem – solving.

General mental ability.

Basic numeracy (numbers and their relations, orders of magnitude, etc.)

(Class X level), Data interpretation (Charts, graphs, tables, data sufficiency etc.- Class X level)

Marathi and English Language Comprehension skills (Class X/XII level).

पात्रता : पदवी

महाराष्ट्र राज्य सेवा मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२०

MPSC (टंकलेखक / लिपिक) बद्दल संपूर्ण विस्तारीत माहितीपाहा
अ.क्रं.माहितीलिंक
0सर्व परीक्षा संपूर्ण माहितीमाहिती पहा
1Mpsc राज्यसेवा जाहिरातीडाउनलोड करा
2Mpsc राज्यसेवा अभ्यासक्रम डाउनलोड कराडाउनलोड करा
3Mpsc राज्यसेवा ऑनलाइन टेस्ट सोडवाटेस्ट सोडवा
4Mpsc राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका डाउनलोड कराडाउनलोड करा
5Mpsc राज्यसेवा सराव प्रश्नसंच सोडवाडाउनलोड करा
6Mpsc राज्यसेवा अभ्यास नियोजनविडियो पहा
7Mpsc राज्यसेवा पात्रता व शैक्षणिक अर्हतामाहिती पहा
10Mpsc राज्यसेवा अभ्यास विडियोविडियो पहा
12Mpsc राज्यसेवा रचना पदानुक्रममाहिती पहा
13Mpsc राज्यसेवा APPमाहिती पहा
14Mpsc राज्यसेवा वेबसाइटवेबसाइट पहा
15Mpsc राज्यसेवा पुस्तक यादीमाहिती पहा
16Mpsc राज्यसेवा भरती नोट्सडाउनलोड करा
17Mpsc राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका विश्लेषण विडियोविडियो पहा
1MPSC Combine ब गट परीक्षा अभ्यासक्रम PDFDownload
2MPSC परीक्षा अभ्यासक्रम PDF Download
3MPSC परीक्षा जुन्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड Download
4MPSC प्रश्नपत्रिका डाउनलोड Download
5MPSC प्रश्नपत्रिका 2019 PDF डाउनलोड Download
6MPSC ARTO प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा Download
7Mpsc Combine Exam Group B परीक्षा संपूर्ण माहिती Download
8Mpsc न्यायाधीश परीक्षा संपूर्ण माहिती Download
9Mpsc PSI परीक्षा संपूर्ण माहिती Download
10Mpsc ASO परीक्षा संपूर्ण माहितीDownload
11Mpsc STI परीक्षा संपूर्ण माहिती Download
12MPSC करसहायक परीक्षा संपूर्ण माहिती Download
13Mpsc AMVI Exam Information (RTO) Download
14Mpsc Excise Inspector Exam Information Download Pdf Download
15Mpsc Group C Exam Information Download Pdf Download
16Mpsc कृषि सेवा परीक्षा संपूर्ण माहिती व अभ्यासक्रमDownload
17Mpsc Engineering services Exam Information Download
18Mpsc CDPO Exam Information Download
19MPSC वनसेवा परीक्षा संपूर्ण माहिती Download
20Mpsc राज्यसेवा परीक्षा संपूर्ण माहिती Download
21UPSC परीक्षा प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा Download
22MPSC परीक्षा 2020 संपूर्ण माहितीDownload
23MPSC Answer Key Download
24MPSC CSAT नोट्स Download
25Mpsc Exam Syllabus PDF Download Download
26स्पर्धा परीक्षा संपूर्ण माहिती  Download
27MPSC परीक्षा संपूर्ण माहिती Download
28
MPSC Exam Information 2020Download
29Latest MPSC Jobs Updates Download
31MPSC मधील सर्वात मोठी पोस्ट कोणती ? Download
31MPSC अधिकार्‍याचा पगार किती असतो Download
33MPSC परीक्षेत कोणते विषय असतात? Download
32महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग माहितीDownload
35महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पुर्व परीक्षा अभ्यासक्रम २०२० Download
36MPSC राज्यसेवा पुर्व परीक्षा अभ्यासक्रम २०२० Download
37महाराष्ट्र गट-क सेवा दुय्यम निरीक्षक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२० Download
39महाराष्ट्र गट-क सेवा कर सहायक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२० Download
40महाराष्ट्र गट-क सेवा लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम २०२० Download
41MPSC पोलिस उपनिरीक्षक पुर्व परीक्षा अभ्यासक्रम २०२० Download
42लक्ष्मण कसेकर सर MPSC पुस्तक यादी (उपजिल्हाधिकारी) Download
43MPSC कर सहाय्यक भरती प्रतिक्षा यादी 2018 Download
44प्रसाद चौगुले सरांची पुस्तक यादी डाउनलोड कराDownload
45MPSC वनसेवा मुलाखतीचे वेळापत्रक जाहीर Download
46MPSC Preparation कसे करावे Download
47MPSC राज्यसेवा परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम 2020 Download
48MPSC परीक्षा पुस्तक यादी डाउनलोड करा Download
49MPSC परीक्षा PDF नोट्स डाउनलोड करा Download
50
MPSC परीक्षा प्रश्नपत्रिका विश्लेषण विडियो पहा
Download
51MPSC परीक्षा मार्गदर्शनाचे Videos Download
52
MPSC Exam Strategy and Plan
Download
53उपजिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी सुचवलेले पुस्तके Download
54MPSC मधून प्रथम प्रसाद चौगुले ( उपजिल्हाधिकारी ) त्यांच्या टिप्स Download
55
लक्ष्मण कसेकर उपजिल्हाधिकारी याची अभ्यास करण्याची पद्धत
Download
56
पोलिस इस्पेक्टर कसे बनायच याची सर्व माहिती
Download
57
परीक्षा एकाच Attempt मध्ये पास होण्यासाठी रीविजन कशी करावी
Download
58
MPSC CSAT निर्णय क्षमतेचे प्रश्न कसे सोडवावेत
Download
59MPSC Combined & राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका विश्लेषण कसे करावे Download
60
MPSC म्हणजे काय,पदे,वय, पात्रता संपूर्ण माहिती
Download
61
MPSC गृहिणीसाठी अभ्यास नियोजन व मार्गदर्शन
Download
62
How to Study Mpsc Exam Preparation अभ्यास कसा करावा
Download
63अभ्यासवर लक्ष कसे केन्द्रित करावे या बद्दल संपूर्ण मार्गदर्शन Download
64अभ्यासात सातत्य कसे ठेवावे Download
65स्पर्धा परीक्षेसाठी नोट्स कश्या काढाव्यात Download
66अर्थशास्त्राचा अभ्यास कसा करावा Download
67
क्लासेस न लावता MPSC पोस्ट कशी मिळवावी
Download
68
बँकिंग IBPS वय वजन ऊंची शिक्षण
Download
69MPSC मध्ये किती परीक्षा आहेत? Download
70Which jobs comes under MPSC? Download
71
Which jobs come under MPSC?
Download
72
MPSC 2020 अर्ज प्रक्रिया
Download
73MPSC Mains Exam Pattern 2020 Download
74
लक्ष्मण कसेकर उपजिल्हाधिकारी याची अभ्यास करण्याची पद्धत
Download
75पोलिस इस्पेक्टर कसे बनायच याची सर्व माहिती Download
76
परीक्षा एकाच Attempt मध्ये पास होण्यासाठी रीविजन कशी करावी
Download
77MPSC CSAT निर्णय क्षमतेचे प्रश्न कसे सोडवावेत Download
78
MPSC Combined & राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका विश्लेषण कसे करावे
Download
79MPSC म्हणजे काय,पदे,वय, पात्रता संपूर्ण माहिती Download
80
MPSC गृहिणीसाठी अभ्यास नियोजन व मार्गदर्शन
Download
81How to Study Mpsc Exam Preparation अभ्यास कसा करावा Download
82अभ्यासवर लक्ष कसे केन्द्रित करावे या बद्दल संपूर्ण मार्गदर्शन Download
83
अभ्यासात सातत्य कसे ठेवावे
Download
84स्पर्धा परीक्षेसाठी नोट्स कश्या काढाव्यात Download
85अर्थशास्त्राचा अभ्यास कसा करावा Download
86
क्लासेस न लावता MPSC पोस्ट कशी मिळवावी
Download
87
बँकिंग IBPS वय वजन ऊंची शिक्षण
Download
88MPSC मधील सर्वोच्च पद कोणते आहे ? Download
89MPSC मध्ये किती परीक्षा आहेत? Download
90Which jobs come under MPSC? Download
91
MPSC 2020 अर्ज प्रक्रिया Download
92MPSC Mains Exam Pattern 2020 Download
93
MPSC (टंकलेखक / लिपिक) बद्दल संपूर्ण विस्तारीत माहिती
Download
94Mpsc राज्यसेवा शारीरिक चाचणी गुण Download
95MPSC (PSI, STI, Assistant) बद्दल संपूर्ण विस्तारीत माहिती Download
96Mpsc राज्यसेवा जाहिराती Download
97
MPSC करणार आहे हे बद्दल पाहा लवकर
Download
98
महा IT ने केली आहे कंपनी निवड पहा लवकर
Download
99
MPSC ने केला आहे खूप मोठा बदल जाणून घ्या काय आहे ?
Download
100
MPSC Latest Update 2020 Download PDF
Download
101
12 वी नंतर MPSC परीक्षेची तयारी कशी करायची
Download
102
MPSC परीक्षा अभ्यासक्रम PDF
Download
103
संयुक्त गट-ब पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF Download
Download
104
रिक्त पदांची मागणी पत्र एमपीएससीकडे नाही
Download
105
राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या तारखा जाहीर
Download
106
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021-22 Age Limit Exam
Download
107
प्रतीक्षा करूनही ‘एमपीएससी’ च्या जागा जैसे थे
Download
108बारा लाख खात्यांपैकी जेमतेम एक लाख खातीच अद्ययावत Download
109
Top Online MPSC Coaching Classes
Download
110
One Liner Question and Answers PDF Download 2021
Download
111Mpsc राज्यसेवा रचना पदानुक्रम Download
112Mpsc RAJYASEVA QUESTION PAPER Download

Mpsc Rajyaseva Exam Information Download Pdf.

Mpsc Rajyaseva Exam Information Download Pdf

Click Here to Visit www.mygovnaukri.com For All Information in Single Click, for example. Latest Notification. All Exam Study material like Syllabus and Exam Criteria, Current Affairs, Government Examination Result. Card, Study Video, Gk, latest Government Job and Free online test series/Free mock test series.

 Related Stories on www.mazasarav.com If you are facing any difficulty; searching right jobs or you are having any suggestion for us .please write to mygovnaukri team at mygovnaukri@gmail.com

About Jobtodays Admin

Check Also

PMC Bharti Recruitmnet 2022 Exam Information Pune Mahagarpalika

PMC Bharti Recruitmnet 2022 Exam Information Pune Mahagarpalika PMC Bharti Recruitmnet 2022 Exam Information Pune …

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) मार्फत एकूण १६० पदांकरिता भरती (PDF DOWNLOAD)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने विविध पदाच्या एकूण १६० जागाकरिता भरती प्रक्रिया चालू केली आहे. या जागा …

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2021 पेपर 1 & 2 2022 Pdf Download

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2021 पेपर 1 & 2 2022 Pdf Download,Mpsc rajyaseva pre exam question …

One comment

 1. Pingback: MPSC Exam Information maharashtra public service commission

Contact Us / Leave a Reply