MPSC Exam 2021 Postponed: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

MPSC Exam 2021 Postponed: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२१- परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत , MPSC EXam Latest Updates, MPSC rjyaseva Prems Exam Updates

MPSC Exam 2021 Postponed: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

MPSC Exam 2021 Postponed: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
MPSC Exam 2021 Postponed: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

विषय:- राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २०२१- परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत

कोरोना विषाणुच्या पाश्र्वभूमीवर शासकीय सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीसंदर्भात जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या नसल्यामुळे काही उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा ओलांडली गेली असल्यामुळे परीक्षेस बसण्याची संधी हुकली आहे. अशा उमेदवारांना परीक्षेस बसण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासन निर्णय क्रमांक: सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.६२/कार्या-२२. दिनांक १७ डिसेंबर, २०२९ अन्वये शासनाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आयोगामार्फत रविवार दिनांक ०२ जानेवारी, २०२१ रोजी नियोजित राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २०२१ पुढे ढकलण्यात येत आहे.

२. परीक्षेचा सुधारित दिनांक स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल.

ठिकाण: मुंबई

सहसचिव, जाहिरात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

mpsc updates,mpsc updates today,mpsc updates 2022,mpsc update 2021,mpsc exam updates,mpsc latest updates,mpsc live updates,mpsc job updates,mpsc profile update,mpsc daily updates,mpsc world job updates,mpsc latest news updates

About Sayli Bhokre

Check Also

राष्ट्रीय साततोटी हौद मंडळ ट्रस्ट कसबा पेठ पुणे

राष्ट्रीय साततोटी हौद मंडळ ट्रस्ट कसबा पेठ पुणे आतुरता आगमनाचीपुण्यातील सुप्रसिद्ध गणपती मंडळ ह्या वर्षी …

आरोग्य भरती रद्द करा, जिल्हा परिषद भरती सुरू करा – विद्यार्थ्यांचा ट्विटर वॉर

आरोग्य भरती रद्द करा, जिल्हा परिषद भरती सुरू करा – विद्यार्थ्यांचा ट्विटर वॉर, Jilha Parishad …

Dr. Babasaheb Ambedkar University Of Technology Recruitment 2022

Dr.Babasaheb Ambedkar University Of Technology Recruitment 2022, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ रायगड (Dr. Babasaheb Ambedkar …

Contact Us / Leave a Reply