स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-17 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-17 2022- स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-17 2022 -MPSC स्पर्धा महत्वाचे वाक्प्रचार भाग 2 । मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ…Spardha pariksha vakyaprachar va tyanche artha 2022-MPSC Spardha pariksha marathi vkyakran 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-17
स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-17

यजमान करणे  – नवरा करणे   
यमपुरी लागणे  – त्रास होणे 
यमाच्या दाढेत घालणे  – मोठ्या संकटात घालणे 
यश लाभास येणे  – श्रमाचा मोबदला मिळणे 
येल पाडणे  – आगाऊपणा करणे 
यशाचा विडा उचलणे  – यश मिळवून देईल अशी प्रतिज्ञा करणे 
यादवी माजणे- कलह माजणे
येणे जाणे  असणे  – संबंध असणे 
रक्ताचे पाणी करणे – अतिशय मेहनत करणे
रकमेस येणे  – किमतीला चढणे 
रक्ताने तोंड धुणे – शप्पथ घेणे 

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-17 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-17
स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-17


रजा देणे  – निरोप देणे 
रजाचा गज करणे  – राईचा पर्वत करणे 
रमारमी होणे  – शिल्लक न राहणे 
रसातळास नेणे  – पूर्ण नाश करणे 
राईचा पर्वत करणे- शुल्लक गोष्टीला उगाच मोठे स्वरूप देणे
राख होणे  – पूर्णपणे नष्ट होणे
राब राब राबणे – सतत खूप मेहनत करणे
राम नसणे – अर्थ नसणे
राम म्हणणे – शेवट होणे मृत्यू येणे
रागाच्या हाती जाणे  – लवकर रागावणे
रक्ताचे पाणी होणे  – फार मेहनत घेणे 
रागाने लाल होणे- भयंकर रागावणे 
रान बदलणे  – आपले मन बदलणे 
राम म्हणणे  – मरणे 


रामराम ठोकणे  – संबंध तोडणे 
राम नसणे  – अर्थहीन असणे 
राजाचा रंक होणे  – श्रीमंतीचा गरीब होणे 
राळ करणे  – फजिती करणे 
रामायण सांगणे  – कंटाळवाणे कथन करणे 
रंग जिरणे  – मस्ती क्षमणे 
रंग जिरवणे  – खोड मोडणे 
रंग करणे  – मौजमजा करणे 
रंग भरणे  – जोमात येणे 
रंग मारणे  – बाजी मारून येणे 
लष्कराच्या भाकर्‍या भाजणे – दुसऱ्यांच्या उठाठेवी करणे
लहान तोंडी मोठा घास घेणे – आपणास न शोभेल अशाप्रकारे वरचढपणा दाखवणे
लक्ष वेधून घेणे – लक्ष ओढून घेणे
लक्ष्मीचा वरदहस्त असणे – लक्ष्मीची कृपा असणे श्रीमंती असणे
लकडा लावणे  – तगादा लावणे 
लागून असणे  – मर्जी धरून राहणे 


लंका लुटणे  – अतिशय द्रव्य मिळवणे 
लाज झाकणे  – अब्रू सांभाळणे 
लगट करणे  – अंगाशी अंग लावणे 
लालूच दाखविणे  – आमिष  दाखविणे 
लगाम घालणे  – आळा घालणे 
लांबणीवर पडणे  – पुढे ढकलत जाणे 
लाल बनणे  – गब्बर होणे 
लावालावी करणे  – कलागत करणे 
लाही लाही होणे  – अतिशय संताप येणे 
लाल उठणे  – तोंडास पाणी सुटणे 
लाळ गाळने – फाजील स्तुती करणे 
लोथी पाडणे  – समूळ नाश करणे 
लेंड्या टाकणे  – भीतीने गडबडून जाणे 
लोथ जडणे – प्रेम उद्भवणे 
लोणी लावणे  – खुशामत करणे 


लौकिक मिळवणे सर्वत्र मान मिळवणे
वकील पत्र घेणे – एखाद्याची बाजू घेणे
वठणीवर आणणे- ताळ्यावर आणणेे
वणवण भटकणे – एखादी गोष्ट मिळविण्यासाठी खूप फिरणे
वड्याचे तेल वांग्यावर काढणे – एकाचा राग दुस-यावर काढणे
वचन गुंतणे- शब्दात गुंतणे 
वचन हातावर धरणे  – शब्द झेलणे 
वर विस्तव ठेवणे  – नाश करणे 
वरात काढणे  – धिंड काढणे 
वर्दळीवर येणे  – एकेरीवर येणे 
वसाहत करणे  – वस्ती करणे 


वनवास भोगणे  – हालअपेष्टा सहन करणे 
वजा करणे  – उणे करणे 
वजन असणे- किंमत असणे 
वाचा बसणे – एक शब्द येईल बोलता न येणे
वाट लावणे – विल्हेवाट लावणे मोडून तोडून टाकणे
वाटाण्याच्या अक्षता लावणे – स्पष्टपणे नाकारले
वाटोळे होणे  – नाश होणे 
वाद घालणे  – भांडण करणे 
वार्‍याला न उभा राहणे  – संबंध न ठेवणे 
वारा न घेणे  – अगदी अलिप्त राहणे 
वाऱ्यावर सोडणे  – पूर्ण त्याग करणे 
वाखे होणे  – पूर्ण हाल होणे 
वार्ता नसणे- काहीच माहीत नसणे 
वावडी करणे  – फजिती करणे 
वास काढणे  – पत्ता  लावणे 


वास मारणे  – दुर्गंधी येणे 
वास सुटणे  – वास दरवळणे 
वाचा फुटणे  – बोल लागणे 
वाळत राहणे  – उपाशी राहणे 
विचलित होणे- मनाची चलबिचल होणे
विसंवाद असणे – एकमेकांशी न जमणे
विडा उचलणे – निश्चय किंवा प्रतिज्ञा करणे
वेड घेऊन पेडगावला जाणे- मुद्दाम ढोंग करणे
विचरणे – भटकणे 
विषाची परीक्षा घेणे  – भयंकर धाडस करणे 
विचार विनिमय करणे- सल्लामसलत करणे 
विमा उतरवणे- हमी घेणे 
विटून जाणे  – त्रासून जाणे 
विटाळ कालवणे- शिवाशिव करणे 
वेड लागणे- ध्यास लागणे

About Sayli Bhokre

Check Also

स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द/Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-4

Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-4-स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द/Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-34शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द Shabdsamuhabaddal Ek Shabd -शब्दसमूहाबद्दल एक …

Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-3/स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द

स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द/Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-3-स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द/Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-3 शब्दसमूहाबद्दल एक …

Synonyms Words in Marathi/ समानार्थी शब्द-6

Synonyms Words in Marathi/ समानार्थी शब्द-6-Samanarthi Shabd in Marathi: समानार्थी शब्द  एकाच भाषेतील दोन किंवा …

Contact Us / Leave a Reply