Marathi Grammar Notes

स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द/Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-4

Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-4-स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द/Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-34शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द Shabdsamuhabaddal Ek Shabd -शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द – One word substitution–स्पर्धा परीक्षेसाठी महत्त्वाचा शब्दसमूहबद्दल एक शब्द एका शब्दाच्या प्रतिस्थापनाचा अर्थ असा होतो की एखाद्या विशिष्ट शब्दाचा वापर करून शब्दयुक्त वाक्यांश किंवा वाक्य बदलून ते लहान, संक्षिप्त आणि समजण्यास स्पष्ट केले जाते. …

Read More »

Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-3/स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द

स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द/Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-3-स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द/Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-3 शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द Shabdsamuhabaddal Ek Shabd -शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द – One word substitution–स्पर्धा परीक्षेसाठी महत्त्वाचा शब्दसमूहबद्दल एक शब्द एका शब्दाच्या प्रतिस्थापनाचा अर्थ असा होतो की एखाद्या विशिष्ट शब्दाचा वापर करून शब्दयुक्त वाक्यांश किंवा वाक्य बदलून ते लहान, संक्षिप्त …

Read More »

Synonyms Words in Marathi/ समानार्थी शब्द-6

Synonyms Words in Marathi/ समानार्थी शब्द-6-Samanarthi Shabd in Marathi: समानार्थी शब्द  एकाच भाषेतील दोन किंवा अधिक शब्द किंवा अभिव्यक्तींपैकी एक ज्याचा काही किंवा सर्व अर्थांमध्ये समान किंवा जवळजवळ समान अर्थ आहे( MPSC Synonym Words ). प्रवेश आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये (Mpsc) शब्दसंग्रह हा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे.Important synonyms for all …

Read More »

Synonyms Words in Marathi/ समानार्थी शब्द-5

Synonyms Words in Marathi/ समानार्थी शब्द-5-Samanarthi Shabd in Marathi: समानार्थी शब्द  एकाच भाषेतील दोन किंवा अधिक शब्द किंवा अभिव्यक्तींपैकी एक ज्याचा काही किंवा सर्व अर्थांमध्ये समान किंवा जवळजवळ समान अर्थ आहे( MPSC Synonym Words ). प्रवेश आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये (Mpsc) शब्दसंग्रह हा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे.Important synonyms for all …

Read More »

Synonyms Words in Marathi/ समानार्थी शब्द-4

Synonyms Words in Marathi/ समानार्थी शब्द-4-Samanarthi Shabd in Marathi: समानार्थी शब्द  एकाच भाषेतील दोन किंवा अधिक शब्द किंवा अभिव्यक्तींपैकी एक ज्याचा काही किंवा सर्व अर्थांमध्ये समान किंवा जवळजवळ समान अर्थ आहे( MPSC Synonym Words ). प्रवेश आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये (Mpsc) शब्दसंग्रह हा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे.Important synonyms for all …

Read More »

Synonyms Words in Marathi/ समानार्थी शब्द-2

Synonyms Words in Marathi/ समानार्थी शब्द-2-Samanarthi Shabd in Marathi: समानार्थी शब्द  एकाच भाषेतील दोन किंवा अधिक शब्द किंवा अभिव्यक्तींपैकी एक ज्याचा काही किंवा सर्व अर्थांमध्ये समान किंवा जवळजवळ समान अर्थ आहे( MPSC Synonym Words ). प्रवेश आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये (Mpsc) शब्दसंग्रह हा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे.Important synonyms for all …

Read More »

Synonyms Words in Marathi/ समानार्थी शब्द-1

Synonyms Words in Marathi/ समानार्थी शब्द-1–Samanarthi Shabd in Marathi: समानार्थी शब्द  एकाच भाषेतील दोन किंवा अधिक शब्द किंवा अभिव्यक्तींपैकी एक ज्याचा काही किंवा सर्व अर्थांमध्ये समान किंवा जवळजवळ समान अर्थ आहे( MPSC Synonym Words ). प्रवेश आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये (Mpsc) शब्दसंग्रह हा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे.Important synonyms for all …

Read More »

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-18 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-18 2022- स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-18 2022 -MPSC स्पर्धा महत्वाचे वाक्प्रचार भाग 2 । मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ…Spardha pariksha vakyaprachar va tyanche artha 2022-MPSC Spardha pariksha marathi vkyakran 2022 स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-18 2022 विराजमान होणे  – …

Read More »

Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-5/स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द

स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द/Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-5 एका शब्दाच्या प्रतिस्थापनाचा अर्थ असा होतो की एखाद्या विशिष्ट शब्दाचा वापर करून शब्दयुक्त वाक्यांश किंवा वाक्य बदलून ते लहान, संक्षिप्त आणि समजण्यास स्पष्ट केले जाते. अशाप्रकारे, शब्द वाक्याशी एकरूप होतो आणि अशा प्रकारे शब्दयुक्त वाक्यासारखाच अर्थ प्रदान करतो.तसेच, स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टिकोनातून देखील हे …

Read More »

स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द/Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-2

स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द/Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-2 शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द Shabdsamuhabaddal Ek Shabd -शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द – One word substitution–स्पर्धा परीक्षेसाठी महत्त्वाचा शब्दसमूहबद्दल एक शब्द एका शब्दाच्या प्रतिस्थापनाचा अर्थ असा होतो की एखाद्या विशिष्ट शब्दाचा वापर करून शब्दयुक्त वाक्यांश किंवा वाक्य बदलून ते लहान, संक्षिप्त आणि समजण्यास स्पष्ट केले जाते. अशाप्रकारे, …

Read More »

स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द/Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-1

स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द/Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-1 शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द Shabdsamuhabaddal Ek Shabd -शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द – One word substitution–स्पर्धा परीक्षेसाठी महत्त्वाचा शब्दसमूहबद्दल एक शब्द एका शब्दाच्या प्रतिस्थापनाचा अर्थ असा होतो की एखाद्या विशिष्ट शब्दाचा वापर करून शब्दयुक्त वाक्यांश किंवा वाक्य बदलून ते लहान, संक्षिप्त आणि समजण्यास स्पष्ट केले जाते. अशाप्रकारे, …

Read More »

Synonyms Words in Marathi/ समानार्थी शब्द-3

Synonyms Words in Marathi/ समानार्थी शब्द-3-Samanarthi Shabd in Marathi: समानार्थी शब्द  एकाच भाषेतील दोन किंवा अधिक शब्द किंवा अभिव्यक्तींपैकी एक ज्याचा काही किंवा सर्व अर्थांमध्ये समान किंवा जवळजवळ समान अर्थ आहे( MPSC Synonym Words ). प्रवेश आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये (Mpsc) शब्दसंग्रह हा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे.Important synonyms for all …

Read More »

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-12 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-12 2022 -स्पर्धा महत्वाचे वाक्प्रचार भाग 2 । मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ…Spardha pariksha vakyaprachar va tyanche artha 2022-Spardha pariksha marathi vkyakran 2022 डोळ्यावर धूर येणे – संपत्ती वगैरे गोष्टीनी उन्माद येणे.डोळ्याशी डोळा भिडविणे – नजर भिडविणे.डोळा असणे – एखादी वस्तू मिळावी अशी इच्छा …

Read More »

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-17 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-17 2022- स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-17 2022 -MPSC स्पर्धा महत्वाचे वाक्प्रचार भाग 2 । मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ…Spardha pariksha vakyaprachar va tyanche artha 2022-MPSC Spardha pariksha marathi vkyakran 2022 स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-17 यजमान करणे  – नवरा …

Read More »

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-19 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-19 2022- स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-19 2022 -MPSC स्पर्धा महत्वाचे वाक्प्रचार भाग 2 । मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ…Spardha pariksha vakyaprachar va tyanche artha 2022-MPSC Spardha pariksha marathi vkyakran 2022 स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-19 नजरेत भरणे – उठून …

Read More »