Tag Archives: MPSC Sampurna Marathi Shabd sangrah Vyakaran

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-18 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-18 2022- स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-18 2022 -MPSC स्पर्धा महत्वाचे वाक्प्रचार भाग 2 । मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ…Spardha pariksha vakyaprachar va tyanche artha 2022-MPSC Spardha pariksha marathi vkyakran 2022 स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-18 2022 विराजमान होणे  – …

Read More »

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-12 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-12 2022 -स्पर्धा महत्वाचे वाक्प्रचार भाग 2 । मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ…Spardha pariksha vakyaprachar va tyanche artha 2022-Spardha pariksha marathi vkyakran 2022 डोळ्यावर धूर येणे – संपत्ती वगैरे गोष्टीनी उन्माद येणे.डोळ्याशी डोळा भिडविणे – नजर भिडविणे.डोळा असणे – एखादी वस्तू मिळावी अशी इच्छा …

Read More »

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-17 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-17 2022- स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-17 2022 -MPSC स्पर्धा महत्वाचे वाक्प्रचार भाग 2 । मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ…Spardha pariksha vakyaprachar va tyanche artha 2022-MPSC Spardha pariksha marathi vkyakran 2022 स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-17 यजमान करणे  – नवरा …

Read More »

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-19 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-19 2022- स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-19 2022 -MPSC स्पर्धा महत्वाचे वाक्प्रचार भाग 2 । मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ…Spardha pariksha vakyaprachar va tyanche artha 2022-MPSC Spardha pariksha marathi vkyakran 2022 स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-19 नजरेत भरणे – उठून …

Read More »

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-16 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-16 2022-MPSC स्पर्धा महत्वाचे वाक्प्रचार भाग 2 । मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ…Spardha pariksha vakyaprachar va tyanche artha 2022-MPSC Spardha pariksha marathi vkyakran 2022.Marathi vakyaprachar with meaning स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-16 2022 बोट शिरकणे  – किंचित प्रवेश करणे बोटावर नाचविणे-हवे तसे खेळवणे बोडकी …

Read More »

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-15 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-15 2022- स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-15 2022 -MPSC स्पर्धा महत्वाचे वाक्प्रचार भाग 2 । मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ…Spardha pariksha (Mpsc) vakyaprachar va tyanche artha 2022-Spardha pariksha marathi vkyakran 2022 तोंड करणे – रागावणे.तोंडघशी पाडणे – फशी पडणे, जाळ्यात अडकणे, विश्वासघात …

Read More »

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-14 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-14 2022 -स्पर्धा महत्वाचे वाक्प्रचार भाग 2 । मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ…Spardha pariksha vakyaprachar va tyanche artha 2022-Spardha pariksha marathi vkyakran 2022 स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-14 2022 झुंबड उडणे – खूप गर्दी व रेटारेटी होणे.झुलू लागणे – लयीत तालावर डोलणे.झेप …

Read More »

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-13 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-13 2022 -स्पर्धा महत्वाचे वाक्प्रचार भाग 2 । मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ…Spardha pariksha vakyaprachar va tyanche artha 2022-Spardha pariksha marathi vkyakran 2022 स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-13 2022 डोळ्यावर धूर येणे – संपत्ती वगैरे गोष्टीनी उन्माद येणे.डोळ्याशी डोळा भिडविणे – नजर …

Read More »

MPSC संपूर्ण मराठी वाक्यप्रचार व अर्थ 11

MPSC संपूर्ण मराठी वाक्यप्रचार व अर्थ 11-संपूर्ण मराठी वाक्यप्रचार व अर्थ 11- संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह 2021 म्हणी 20 Marathi Mhani ani Wakya prachar Kosh म्हणी आणि वाक्प्रचार … संपूर्ण मराठी (शब्दसंग्रह …MPSC Sampurna Marathi Shabd sangrah Vyakaran संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह व व्याकरण MPSC संपूर्ण मराठी वाक्यप्रचार व अर्थ 11 जिवावर …

Read More »

संपूर्ण मराठी वाक्यप्रचार व अर्थ 9

संपूर्ण मराठी वाक्यप्रचार व अर्थ 9-संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह 2021 वाक्यप्रचार व अर्थ 9-संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह 2021 म्हणी 20 Marathi Mhani ani Wakya prachar Kosh म्हणी आणि वाक्प्रचार … संपूर्ण मराठी (शब्दसंग्रह …MPSC Sampurna Marathi Shabd sangrah Vyakaran संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह व व्याकरण संपूर्ण मराठी वाक्यप्रचार व अर्थ 9 छक्के पंजे …

Read More »

MPSC संपूर्ण मराठी वाक्यप्रचार व अर्थ-8 2022

MPSC संपूर्ण मराठी वाक्यप्रचार व अर्थ-8 2022-संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह 2021 म्हणी 20 Marathi Mhani ani Wakya prachar Kosh म्हणी आणि वाक्प्रचार … संपूर्ण मराठी (शब्दसंग्रह …MPSC Sampurna Marathi Shabd sangrah Vyakaran संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह व व्याकरण. MPSC संपूर्ण मराठी वाक्यप्रचार व अर्थ-8 2022 संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह 2021 वाक्यप्रचार व अर्थ …

Read More »

संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह 2021 वाक्यप्रचार व अर्थ 6

संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह 2021 वाक्यप्रचार व अर्थ 6-संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह 2021 म्हणी 20 Marathi Mhani ani Wakya prachar Kosh म्हणी आणि वाक्प्रचार … संपूर्ण मराठी (शब्दसंग्रह …MPSC Sampurna Marathi Shabd sangrah Vyakaran संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह व व्याकरण संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह 2021 वाक्यप्रचार व अर्थ 6 काडीने औषध लावणे – दुरून …

Read More »

संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह 2021 वाक्यप्रचार व अर्थ 7

संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह 2021 वाक्यप्रचार व अर्थ 7-संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह 2021 म्हणी 20 Marathi Mhani ani Wakya prachar Kosh म्हणी आणि वाक्प्रचार … संपूर्ण मराठी (शब्दसंग्रह …MPSC Sampurna Marathi Shabd sangrah Vyakaran संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह व व्याकरण मराठी शब्दसंग्रह 2021 वाक्यप्रचार व अर्थ 7 मराठी शब्दसंग्रह 2021 वाक्यप्रचार व अर्थ …

Read More »

संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह 2021 वाक्यप्रचार व अर्थ 5

संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह 2021 वाक्यप्रचार व अर्थ 5-संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह 2021 म्हणी 20 Marathi Mhani ani Wakya prachar Kosh म्हणी आणि वाक्प्रचार … संपूर्ण मराठी (शब्दसंग्रह …MPSC Sampurna Marathi Shabd sangrah Vyakaran संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह व व्याकरण संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह 2021 वाक्यप्रचार व अर्थ 5 कान फुकणे (कान भरणे) – …

Read More »

संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह म्हणी व अर्थ -20

संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह 2021 म्हणी 20 Marathi Mhani ani Wakya prachar Kosh म्हणी आणि वाक्प्रचार … संपूर्ण मराठी (शब्दसंग्रह …MPSC Sampurna Marathi Shabd sangrah Vyakaran संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह व व्याकरण संपूर्ण मराठी शब्दसंग्रह 2021 म्हणी 20 शिकवलेली बुद्धी आणि बांधलेली शिदोरी पुरत नाही  – उसनी अक्कल वेळेवर उपयोगी पडत नाही शिंदळीच्या …

Read More »