स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-14 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-14 2022 -स्पर्धा महत्वाचे वाक्प्रचार भाग 2 । मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ…Spardha pariksha vakyaprachar va tyanche artha 2022-Spardha pariksha marathi vkyakran 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-14 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-14 2022

 • झुंबड उडणे – खूप गर्दी व रेटारेटी होणे.
 • झुलू लागणे – लयीत तालावर डोलणे.
 • झेप घेणे – काही अंतरावरून उडी टाकणे.
 • झेंडा फडकविणे – विजय मिळविणे.
 • झेंडा नाचविणे – मोठे कृत्य केले असे जाहीर करणे.
 • झोप उडविणे – अस्वस्थ करुन सोडणे.
 • झोट धरणी होणे – मारामारी होणे.
 • झोप उडणे – अतिशय भयभीत होणे.
 • टक लावून पाहणे – बारीक नजरेने न्याहाळणे, एकसारखे रोखून पाहणे.
 • टकामका (टकमका) पाहणे – चकित होऊन पाहणे.
 • टंगळमंगळ करणे – काम टाळणे, कामचुकारपणा करणे.
 • टक्केटोणपे खाणे – ठेचा खाणे, चांगल्या वाईट अनुभवाने शहाणपण येणे.
 • ट, फ करणे – अक्षर ओळख होणे.
 • ट ला ट जुळविणे – अक्षराला अक्षर जुळविणे.
 • टकाटका पाहणे – एकासारखे लक्ष देऊन पाहणे.
 • टाहो फोडणे – मोठ्याने आकांत करणे.
 • टाके ढिले होणे – अतोनात श्रमामुळे कोणतेही काम करण्याची अंगी ताकद न राहणे.
 • टाकीचे घाव सोसणे – त्रास सहन करणे.
 • टाकून बोलणे – लागेल असे बोलणे.
 • टाळूवर मिया वाटणे – अंमल गाजविणे.
 • टाचा घासणे – चरफडणे.
 • टाप असणे – हिंमत असणे.
 • टिवल्या बावल्या करणे – कसातरी वेळ घालविणे.
 • टुरटुर लावणे – थोडा वेळ कर्तृत्वाची ऐट मिरविणे.
 • टेकू देणे – पाठिंबा देणे.
 • टेकीला येणे – दमणे, थकणे, त्रासून जाणे.
 • टेंभा पाजळणे – डौल मारणे.
 • टेंभा मिरविणे – दिमाख दाखविणे, ऐट दाखविणे.
 • टोमणा मारणे – मनाला लागेल असे बोलणे.
 • ठपका देणे – दोष देणे.
 • ठाण मांडणे – निर्धाराने उभे राहणे, निश्चयपूर्वक स्थिर राहणे.
 • ठाव घेणे – मनाची परीक्षा करणे.
 • ठाणबंद करणे – एका जागेवर उभे करणे.

 • ठिय्या देणे – (एका जागेवरून) मुळीच न हलणे.
 • ठिकाणी लावणे  – ठार मारणे 
 • ठिकाणावर आणणे- पूर्व स्थितीवर आणणे 
 • ठो ठो करणे  – बोंब मारणे 
 • ठोका लावून देणे  – आपले वर्चस्व दुसर्‍या वर लादणे 
 • ठोकर बसणे- नुकसान होणे 
 • ठोकून देणे  – गप्पा मारणे 
 • डबघाईला येणे – वाईट अवस्था येणे.
 • डल्ला मारणे – लुटणे.
 • डांगोरा पिटणे – जाहीर करणे.
 • डाव साधणे – संधीचा फायदा घेऊन इच्छित कार्य साधणे, योजलेल्या युक्तीने इष्ट वस्तू मिळविणे.
 • डाळ शिजणे – दाद लागणे.
 • डाळ शिजू देणे – चालू देणे.
 • डागडुजी करणे – दुरुस्ती करणे.
 • डावे उजवे करणे – व्यवहार ज्ञान कळणे.
 • डुलत डुलत चालणे – आळसावलेल्या मनःस्थितीत हळूहळू चालणे.
 • डुबी देणे – पाण्यात खाली क्षणभर बुडविणे.
 • डोळे वटारणे (करणे) – डोळे मोठे करून रागाने पाहणे.
 • डोळे पांढरे होणे – अत्यंत घाबरणे, मरायला टेकणे.
 • डोळयात प्राण आणणे – एखाद्या गोष्टीसाठी अतिशय आतुर होणे.
 • डोळे फाडून बघणे – तीक्ष्ण नजरेने पाहणे, टक लावून पाहणे.
 • डोळे चढवून बोलणे – संतापाने बोलणे.
 • डोळे निवणे – समाधान होणे.
 • डोळ्याचे पारणे फिटणे – एखादे दृश्य पाहून मनाचे समाधान होणे.
 • डोळा चुकविणे – भेट घेण्याचे टाळणे, हातोहात फसविणे.
 • डोळ्यात धूळ फेकणे – सहजा सहजी फसविणे.
 • डोळ्यात स्तुपणे (सलणे) – सहन न होणे.
 • डोळ्यास डोळा लागणे – झोप येणे.
 • डोळ्यात खून चढणे – त्वेश येणे.
 • डोळे फाटणे – आश्चर्यचकित होणे.

 • डोळे आनंदाने डबडबून जाणे – डोळयात आनंदाश्रू येणे.
 • डोळ्यात प्राण ठेवणे – अंतसमयी आतुरतेने वाट पाहणे.
 • डोळ्यावर कातडे ओढणे – जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणे.
 • डोळे सिळून राहणे – एकसारखे एखाद्या गोष्टीकडे बघत राहणे.
 • डोळे दिपविणे (दिपणे) – थक्क करून सोडणे, आश्चर्यचकित होणे.
 • डोळे पाणावणे – डोळ्यात पाणी येणे, डोळ्यात आनंदाश्रू येणे.
 • डोळ्यात प्राण येणे – मरायला टेकणे, अतिशय आतूर होणे.
 • डोळा लागणे – डुलकी लागणे, झोप लागणे.
 • डोळे उघडणे – अनुभवाने शहाणे होणे, सावध होणे, पश्चात्ताप होणे.
 • डोळे खडकन उघडणे – ताबडतोब खरे काय ते समजणे, जागे होणे.
 • डोळे भरून येणे – भावना दाटून आल्यामुळे डोळ्यात पाणी येणे.
 • डोळे भरून पाहणे – समाधान होईपर्यंत पाहणे.
 • डोळे झाक करणे – दुर्लक्ष करणे.
 • डोळ्यात भरणे – पसंत पडणे.
 • डोळे फुटणे – आंधळे होणे.
 • डोळे ताणून पाहणे – लक्षपूर्वक पाहणे.
 • डोळे फिरणे – गर्वाने ताठणे.
 • डोळे विस्फारून बघणे – आश्चर्याने बघणे.
 • डोळ्यात तेल घालून जपणे – अतिशय काळजी घेणे, दक्ष राहणे.
 • डोळ्यातून आगीच्या ठिणग्या पडणे – अतिशय राग येणे.
 • डोळे थंड होणे – समाधान होणे.
 • डोळे घालणे – खुणेने सुचविणे.
 • डोळ्यांत साठविणे – चौकशी करणे.
 • डोळे वाटेकडे लागणे – आतुरतेने वाट पाहणे.
 • डोळे मिटणे – मृत्यू येणे.
 • डोळ्यांच्या खाचा होणे – आंधळे होणे.
 • डोळ्यात गंगा यमुना येणे – रडू येणे, अश्रू ओघळणे.
 • डोळ्यात प्राण उरणे – अगदी मृत्यू पंथाला लागणे

About Sayli Bhokre

Check Also

स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द/Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-4

Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-4-स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द/Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-34शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द Shabdsamuhabaddal Ek Shabd -शब्दसमूहाबद्दल एक …

Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-3/स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द

स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द/Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-3-स्पर्धा परीक्षासाठी शब्दसमूहबद्दल एक शब्द/Shabdsamuhabaddal Ek Shabd-3 शब्दसमूहाबद्दल एक …

Synonyms Words in Marathi/ समानार्थी शब्द-6

Synonyms Words in Marathi/ समानार्थी शब्द-6-Samanarthi Shabd in Marathi: समानार्थी शब्द  एकाच भाषेतील दोन किंवा …

Contact Us / Leave a Reply